Община Добричка стартира подбор на персонал за услугата „Ранна интервенция на уврежданията и Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ по проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка”Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата