Покана за публично обсъждане на актуализация на бюджета за 2019г.-промяна в разчета за финансиране на капиталови разходи за 2019г. на община ДобричкаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата