Община Добричка е създадена с Указ №3005 на Държавния съвет на НРБ от 09.10.1987г. На 7.03.1988 г. Янко Дичев е избран за председател на Изпълнителния комитет на Окръжния народен съвет в Толбухин. 

Община Добричка е създадена с Указ №3005 на Държавния съвет на НРБ от 09.10.1987г. Администрацията на новата община се помещава в град Добрич на ул.“Независимост“ №20. Община Добричка става независима от градската община в Толбухин и е на пряко подчинение на Окръжния народен съвет.

С Указ №3422 от 22.12.1987 г. на Държавния съвет на НРБ на 28.02.1988 г. са насрочени избори за областни, общински народни съвети, за кметове и народни съветници в кметствата. На 7.03.1988 г. Янко Дичев е избран за председател на Изпълнителния комитет на Окръжния народен съвет в Толбухин. 

 

Кметове

Петко Йорданов Петков 13.10.1991 г. - 4.11.2015 г.

Петко Петков е роден на 26.12.1946 г. в с. Смолница. През 1974 г. завършва Селскостопанската академия в София със специалност „Зооинженер“, а през 1981 г. – АОНСУ, със специалност „Икономика на селското стопанство“.

През 1986 г. е избран за народен съветник в Добрич, а през 1989г. става председател на Постоянната комисия по селско, горско и водно стопанство в Окръжния народен съвет – Добрич.

На 16 май 1990г. Петко Петков е избран за временен председател на ИК на Община Добричка, а от 5 октомври 1990 г. до изборите за местна власт е председател на Временния общински изпълнителен комитет на Община Добричка.

След изборите на 13 октомври 1991 г. Петко Петков става кмет на Община Добричка. Петко Петков е кмет на Община Добричка в продължение на шест мандата - до 2015г. 

 

Тошко Димов Петков 5.11.2015 г. – 7.11.2019 г.

Тошко Димов Петков е роден на 4 юли 1957 г. в с. Рилци. Висшето си образование завършва през 1982 г. във ВТУ „Ангел Кънчев“, специалност „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“ и „Стопанско управление“ в София. Професионалният му път започва в сферата на селското стопанство като главен инженер на Комплексната бригада в с. Карапелит, зам.-председател и инженер по експлоатация на машинно-тракторния парк в ТКЗС - с. Владимирово, главен инженер в ПТК "Главан" в с. Гешаново.

От 16.11.1995г. до 19.11.2009г. е секретар на Община Добричка. На 19.11.2009 г. е назначен за заместник-кмет „Устройство на територията, строителство, общинска собственост, приватизация, опазване на околната среда“ и остава на този пост до 16.08.2013 г.

От ноември 2015 г. до 7.11.2019 г. е кмет на Община Добричка. 

 

Соня Иванова Георгиева 08.11.2019 г.

Соня Иванова Георгиева е родена в Бургас на 28 април 1972 г. Завършва висше образование във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Социални дейности“. Защитава втора магистърска степен „Публична администрация“ във Варненски свободен университет. През 2020 г. завършва и „Право“ във ВСУ „Черноризец Храбър“.

Соня Георгиева е работила като инспектор в Областна дирекция „Социално подпомагане“ към Министерството на труда и социалната политика. През 2003г. оглавява Дирекция „Социално подпомагане“ в Община Добричка. През 2007г. става директор на административно-правната дирекция в Община Добричка, а през 2011 г. е назначена за секретар на Общината.

През есента на 2019 г. Георгиева печели местните избори и на 8 ноември встъпва в длъжност като кмет на Община Добричка.

 

Председатели на Общинския съвет 

Янко Дичев Ангелов 1979 – 1990 г.


 

Петко Йорданов Петков 1990 – 1991 г.


 

Йордан Димитров Манов 1991 – 1995 г.


 

Петър Иванов Петров 1995 - 2003 г.


 

Славка Петрова Иванова 2003 – 2011 г.


 

Даниела Атанасова Йорданова 2011 – 2012 г.


 

Петър Стефанов Петров 2012 – 2015 г.


 

Донко Марев 2015 – 2019 г.


 

Пламен Станчев 2019 г.


 

Дико Иванов 2019 – 2020 г.


 

Ердинч Хаджиев 2020 г.  

предишна
 • Стожер
  12° C
  предимно ясно
 • Победа
  12° C
  предимно ясно
 • Карапелит
  12° C
  предимно ясно
 • Овчарово
  12° C
  предимно ясно
 • Ведрина
  12° C
  предимно ясно
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре