Здравеопазване

За осигуряване здравното обслужване на населението на територията на община Доблричка съгласно Националната здравна карта функционират 19 лекарски и 11 стоматологилни практики. С цел осигуряване на по-доброто обслужване на населението в общината, след одобрен проект на Министерството на здравеопазването бе доставено своевременно медицинско оборудване и извършени ремонти в почти всички лекарски практики. Предвид социалните функции, общината отдава общинските обекти за здравно обслужване под наем на символични цени.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата