Община Добричка осъществява активна политика в образователния сектор в съответствие със законово регламентираните правомощия, които дават възможност  за равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование; координирано и ефективно  разпределение на учащите в  съответните  паралелки, подкрепа на предучилищното обучение във всички допустими направления, стимулиране развитието в средищните  училища и своевременно  обновяване на  материалната база и оборудване в  училищата.

 В  обхвата на местните секторни политики в сферата на образованието и обучението попада осигуряването на  качествена образователна инфраструктура.  Последната включва институции на предучилищното и училищното обучение – детски градини и училища.   

Образованието на децата и учениците е един от основните приоритети за Община Добричка. Изхождайки от своите отговорности в рамките на правомощията, с които разполага, Общината следи за приема на учениците в училищата, обхвата на децата, подлежащи на задължително предучилищно образование преди постъпването им в първи клас. Предприема мерки спрямо родителите с цел недопускане отпадане на подрастващи от образователната система. Разпределя целевите средства. Създава подходящи условия за развитие на способностите и интересите на децата и учениците.

 

Специализиран орган за управление на общинските детски градини и училища е Дирекция "ХДЕППИП".

Наташа Венева - Началник отдел "Хуманитарни дейности"
тел.: 058/600889 - вътр.231

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 1170 [lid] => all [title] => План за действие на община Добричка за изпълнение на интеграционните политики 2015 - 2020 [description] => [relation_id] => 263 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Plan_za_deistvie.PDF [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 702737 [date] => 0000-00-00 ) [1] => Array ( [id] => 1278 [lid] => all [title] => Общинска програма за образователна интеграция за 2016 г. [description] => [relation_id] => 263 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/obsht.programi_za_obrazovatelna_integraciq2016.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 183296 [date] => 0000-00-00 ) [2] => Array ( [id] => 5003 [lid] => bg [title] => Общинска програма за образователна интеграция на етническите малцинства в община Добричка за 2020 г. [description] => [relation_id] => 263 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/_2020_.1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 3450695 [date] => 30.09.2020 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  4° C
  ясно небе
 • Победа
  4° C
  ясно небе
 • Карапелит
  3° C
  ясно небе
 • Овчарово
  4° C
  ясно небе
 • Ведрина
  4° C
  ясно небе
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре