Община Добричка е разположена в земите на южна Добруджа около град Добрич. Общините, с които граничи, са: Добрич, Балчик и Генерал Тошево,Тервел, Крушари, Аксаково и Вълчи дол. Административно-териториалното и устройство е нетрадиционно предвид факта, че няма административен център.

Територията на общината е 1298 кв. км и се дели по предназначение на:

 • земеделска - 1025217 дка
 • горска - 195028 дка
 • населени места - 65384 дка
 • водни терени - 4370 дка
 • територии за полезни изкопаеми -1614 дка
 • транспорт и инфраструктура - 7227 дка

РЕЛЕФ
Теренът, в който попада община Добричка, представлява част от Дунавската хълмиста равнина и се характеризира с плоски и загладени хълмове, недълбоки и широки долини с полегати склонове, разсичани от долината на река Суха.

КЛИМАТ
Преобладаващият климат в общината е умерено континентален, характерен със студена зима и горещо лято. Средногодишната температура е 10.2 градуса. Количеството на валежите през годината е сравнително малко - 571 л/кв.м. 

предишна
 • Стожер
  3° C
  ясно небе
 • Победа
  3° C
  ясно небе
 • Карапелит
  2° C
  ясно небе
 • Овчарово
  3° C
  ясно небе
 • Ведрина
  3° C
  ясно небе
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре