1. НЧ "Пробуда-1896" с.Победа, община Добричка

тел. 0885 681724

 председател на чит.настоятелство  читалищен секретар  библиотечен фонд  състави за худ.самодейност  награди
 Анка Томова Добрева  Радостина Димитрова  10 966 тома Състав за изворен фолклор от 25 самодейци  медали, грамоти, парични награди от събори и фестивали

 

2. НЧ "Пробуждане-1898 г." с.Ломница, община Добричка

тел. 0885 681717

председател на чит.настоянелство   читалищен секретар  библиотечен фонд  състави за худ.самодейност  награди
 Янка Христова Атанасова  Гюлшерен Селимова Мюрселова  1 775 тома  Женска певческа група

грамоти

 

3. НЧ "Христо Ботев-1941 г." с.Козлодуйци, община Добричка

тел.0885 681714

 председател на чит.настоятелство читалищен секретар  библиотечен фонд   състави за худ.самодейност  награди
 Пепа Петрова Вълчева  Румяна Стоянова Колева  3 500 тома  танцов състав за автентичен фолклор  медали, грамоти и парични награди от събори

 

4. НЧ "Васил Левски-1941 г." с.Тянево, община Добричка

тел.0885 681732, e-mail: donika.13@abv.bg

пpедседател на чит.настоятелство   читалищен секретар  библиотечен фонд  състави за худ.самодейност  нагpади
 Стоян Славов Петров  Донка Стоянова Костадинова  470 тома

 Певческа гpупа

 гамоти

 

5. НЧ "Гео Милев-1940 г." с.Житница, община Добричка

тел.0885 681712, e-mail: jitnitsa@mail.bg

 председател на чит.настоятелство  читалищен секретар  библиотечен фонд  състави за худ.самодейност  награди
 Севдалина Янкова Енчева  Янка Иванова Георгиева  7 685 тома

 Танцов състав за автентичен фолклор "Житен клас"

Фолклорна певческа група

Група за патриотични песни

 златни и сребърни медали, грамоти, дипломи от събори и фестивали

международни награди

 

6. НЧ "Напредък-1942 г." с.Дончево, община Добричка

тел.0885 681711

 председател на чит.настоятелство  читалищен секретар  библиотечен фонд състави за худ.самодейност   награди
Антоанета пенчева Лазарова  Иванка Василева Кирова  11 025

 певческа група

детски танцов състав

 призови места, грамоти, дипломи, медали от събори

плакети от събори в Румъния

 

7. НЧ "Георги Тодоров-1940 г." с.Владимирово, община Добричка

тел.0885 681710

 председател на чит.настоятелство читалищен секретар  библиотечен фонд  състави за худ.самодейност  награди
 Димка Божанова Петрова  Иванка Пантелеева Вълчева  5 640 тома

състав за автентични танци

медали и парични награди от събори

 

8. НЧ "Йордан Йовков-1941 г." с.Камен, община Добричка

тел.05767/265

 председател на чит.настоятелство  читалищен секретар  библиотечен фонд  състави за худ.самодейност  награди
 Михаил Василев Йорданов  Кера Стойчева Иванова    фолклорна група "Коледари"  грамоти

 

9. НЧ "Стефан Караджа-1942 г." с.Смолница, община Добричка

тел.0885 681728

 пpедседател на чит.настоятелство  читалищен секретар библиотечен фонд   състави за худ.самодейност  награди
 Петранка Антонова Георгиева  Желка Русева  12 829 тома

 Автентичен танцов състав

инструментална група

фолклорна певческа група

 медали, дипломи, грамоти от събори

 

10. НЧ "Стефан Караджа-1941 г." с.Лясково, община Добричка

тел.0885 681718

 пpедседател на чит.настоятелство  читалищен секретар библиотечен фонд   състави за худ.самодейност  награди
 Ивелин Енчев Ковачев  Гинка Господинова Стоянова  2 616 тома  фолклорна певческа група  грамоти

 

11. НЧ "Светлина-1940 г." с.Ловчанци, община Добричка

тел.05765/377; GSM 0885 681716

председател на чит.настоятелство  читалищен секретар   библиотечен фонд  състави за худ.самодейност  награди
Ваня Тодорова Димитрова Кръстинка  10 867

 женска певческа група за автентичен фолклор

мъжка певческа група за коледарски песни

медали, грамоти и парични награди от събори

 

12. НЧ "Кирил и Методий-1942 г." с.Бенковски, община Добричка

тел. 0885 681706

 председател на чит.настоятелство  читалищен секретар  библиотечен фонд  състави за худ.самодейност  награди
 Севджихан Ахмедова Осман  Игбалие Пехливан  8 912

 група за художествено слово

театрална група

 парични награди и грамоти от събори

 

13. НЧ "Свобода" с.Стожер, община Добричка

тел.0885 681731

председател на чит.настоятелство  читалищен секретар   библиотечен фонд  състави за худ.самодейност награди 
 Тодор Радев Тодоров  Ярослава Желязкова Василева  1 650

 женска фолклорна певческа група

мъжка група "Коледари"

мъжка певческа група

медали, грамоти и парични награди от събори и фестивали

 

14. НЧ "Н.Й.Вапцаров-1941 г." с.Стефаново, община Добричка

тел.0885 681730

 председател на чит.настоятелство читалищен секретар  библиотечен фонд  състави за худ.самодейност  награди 
Росица Станчева Великова Николинка Николова Радушева  8 860

 детски танцов състав

детска певческа група

женска певческа група

театрална група

 грамоти и парични награди от събори

 

15. НЧ "Йордан Йовков-1941 г." с.Котленци, община Добричка

тел.0885 681715

председател на чит.настоятелство  читалищен секретар  библиотечен фонд  състави за худ.самодейност   награди
Тодорка Василева Атанасова Марияна Хараламбиева  607

колектив за изпълнение на автентични танци и обичаи

 грамоти, плакети, парични награди от събори

международни награди

  16.НЧ"Просвета-1940 г." с.Плачи дол, община Добричка

тел.0885 681723

председател на чит.настоятелство  читалищен секретар  библиотечен фонд  състави за худ.самодейност   награди
 Димитричка Ангелова Костадинова  Веселина Енчева Петрова  4 680

 женска певческа група

мъжка певческа група-коледари

 грамоти, медали и парични награди от събори

 

17. НЧ "Кирил и Методий-1900 г." с.Фелдфебел Денково, община Добричка

тел. 0885 681733

 председател на чит.настоятелство  читалищен секретар библиотечен фонд  състави за худ.самодейност   награди
Нуршен Ефраим Нури Нуртен Назимова Асан  2 648

 детска танцова група

детска певческа група

театрален състав

 грамоти и парични награди от събори

 

18. НЧ "Светлина-1941 г." с.Ведрина, община Добричка

тел. 0885 681709; e-mail: vanya_ya@abv.bg

председател на чит.настоятелство  читалищен секретар   библиотечен фонд  състави за худ.самодейност  награди
 Димитър Русев Иванов Ваня Янкова Хеге   12 067

 група за автентичен фолклор

хор за автентични песни

 грамоти и парични награди от събори

 

19. НЧ "Груди Филипов-1940 г." с.Божурово, община Добричка

тел.0885 681707

 председател на чит.настоятелство  читалищен секретар  библиотечен фонд  състави за худ.самодейност  награди
 Нурджихан Зюлкярова Мюмюн  Марийка Колева Димитрова  4 956

 група за автентичен фолклор

младежка формация за модерни танци

детско-юношеска група за изворен фолклор

самодейна младежка коледарска група

 грамоти, медали и парични награди от събори в страната

 

20. НЧ "Възраждане-1941 г." с.Одринци, община Добричка

тел.0885 681721

 председател на чит.настоятелство  читалищен секретар библиотечен фонд  състави за худ.самодейност   награди
Димитринка Иванова Петкова  Жана Стоянова  2 718  фолклорно певческа група грамоти и медали от събори

 

21. НЧ "Захари Стоянов-1940 г." с.Овчарово, община Добричка

тел.0885 681720

 председател на чит.настоятелство  читалищен секретар  библиотечен фонд  състави за  худ.самодейност награди 
 Петър Георгиев Дяков  Ганка Добрева Вачева  3 921

 група за автентични песни, танци и обичаи

детска певческа и рецитаторска група

 грамоти, медали и парични награди от дъбори в страната

 

22. НЧ "Христо Ботев-1941 г." с.Методиево, община Добричка

тел. 0885 681719

 председател на чит.настоятелство читалищен секретар   библиотечен фонд  състави за худ.самодейност  награди
 Върбан Атанасов Върбанов  Галина Милкова Андреева  2 880

 детска художествена група

младежка фолклорна група

 грамоти и парични награди от събори

 

23. НЧ "Нов живот-1941" с.Черна, община Добричка

тел.0885 681736

председател на чит.настоятелство   читалищен секретар  библиотечен фонд  състави за худ.самодейност  награди
Славка Колева Панчева  Ивелин Славов Божанов  4 795

 женска певческа група за автентичен фолклор

 грамоти, медали, плакети и парични награди от фестивали и събори

 

24. НЧ "Просвета-1940" с.Царевец, община Добричка

тел.0885 681735

 председател на чит.настоятелство читалищен секретар   библиотечен фонд  състави за худ.самодейност награди 
Детелина Димитрова Радева Виолета Иванова Петкова  620  фолклорна певческа група  медали, грамоти и парични награди от събори

 

25. НЧ "проф.Асен Златаров-1940 г." с.Стефан Караджа", община Добричка

тел.0885 681729

председател на чит.настоятелство  читалищен секретар   библиотечен фонд  състави за худ.самодейност награди 
Маруся Николова Калчева Галина Кирилова Хараламбиева  1 200  група за автентичен фолклор медали, грамоти, предметни и парични награди от събори

 

26. НЧ "Димитър Минчев-1896 г." с.Паскалево, община Добричка

тел.0889 231102

 председател на чит.настоятелство  читалищен секретар  библиотечен фонд  състави за худ.самодейност  награди
 Даниел Милев Момчев  Марийка Иванова  9 983  фолклорна певческа група  медали, грамоти и парични награди от събори

 

27. НЧ "Христо Ботев-1941 г." с.Батово, община Добричка

тел.0885 681708

председател на чит.настоятелство  читалищен секретар   библиотечен фонд  състави за худ.самодейност  награди
 Валентина Калудова  Ирина Василева Торньовска  2 500  детска певческа фолклорна група  грамоти

 

28. НЧ "П.Р.Славейков-1942" с.Бранище, община Добричка

тел.0885 681708

 председател на чит.настоятелство читалищен секретар  библиотечен фонд  състави за худ.самодейност  награди 
 Димитър Николов Димитров  Йорданка Тодорова Костадинова  4 587

 Фолклорен танцов състав "Хорце"

женска певческа група

 медали, грамоти и парични награди от събори

 

29. НЧ "Димитър Паскалев-1940 г." с.Росеново, община Добричка

тел.0885 681725

 председател на чит.настоятелство читалищен секретар    библиотечен фонд състави за худ.самодейност   награди
Вълчо Киряков Вълчев  Величка Иванова  3 011 женска певческа група  грамоти

 

30. НЧ "Просвета-1940 г." с.Хитово, община Добричка

тел.05769/313

 председател на чит.настоятелство  читалищен секретар  библиотечен фонд  състави за худ.самодейност  награди
Кичка Баева Александрова Неджметин Назиф  4 300  детска певческа група  грамоти

 

31. НЧ "Д-р Йосиф Йосифов-1884 г." с.Карапелит, община Добричка

тел.05714/2377 

 пpедседател на чит.настоятелство читалищен секретар   библиотечен фонд състави за худ.самодейност   награди
 Ирина Димова Петрова  Тодорка Георгиева Петрова  26 000  фолклорна група  грамоти и предметни награди

 

32. НЧ "Христо Смирненски - 1947 г." с.Одърци, община Добричка

 председател на чит.настоятелство  читалищен секретар  библиотечен фонд състави за худ.самодейност   награди
 Емилия Христова Христова      женска фолклорна певческа група грамоти от събори

 

33. НЧ "Просвета-1941 г." с.Свобода, община Добричка

тел.0885/681726

 председател на чит.настоятелство  читалищен секретар  библиотечен фонд състави за худ.самодейност   награди
 Цонка Петков Илиева Пенка Георгиева Дикова  1 541  женска фолклорна група  грамоти, медали и предметни награди от събори

 

34. НЧ "Добри Чинтулов-1941 г." с.Славеево, община Добричка

 тел.0885/681727

председател на чит.настоятелство   читалищен секретар  библиотечен фонд  състави за худ.самодейност  награди
 Иванка Великова Русчева  Станка Добрева Илиева  914  женска певческа група  грамоти и парични награди от събори

Прикачени файлове

предишна
 • Стожер
  16° C
  ясно небе
 • Победа
  16° C
  ясно небе
 • Карапелит
  16° C
  ясно небе
 • Овчарово
  16° C
  ясно небе
 • Ведрина
  16° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре