Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 379 [lid] => bg [title] => Общинска програма за опазване на околната среда-2008-2012 г. (изменения и допълнения) [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/izmenenia_i_dopal_ekologiq.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 135254 [date] => 0000-00-00 ) [1] => Array ( [id] => 378 [lid] => bg [title] => Общинска програма за опазване на околната среда-2008-2012 г. [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/POOS_2008-2012.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 1098752 [date] => 0000-00-00 ) [2] => Array ( [id] => 377 [lid] => bg [title] => Годишен доклад за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Добричка 2007-2013 г. - за 2012 г. [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/otchet_20121.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 323072 [date] => 0000-00-00 ) [3] => Array ( [id] => 376 [lid] => bg [title] => Междинна оценка на общински план за развитие на община Добричка 2007 - 2013 г. [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/MO_OPR_DOBRICHKA_text.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 262623 [date] => 0000-00-00 ) [4] => Array ( [id] => 375 [lid] => bg [title] => Общински план за развитие-актуализация - 2012 г. [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/OPR_2007-2013-aktualizaciq-2012-okonchatelen.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 679424 [date] => 0000-00-00 ) [5] => Array ( [id] => 374 [lid] => bg [title] => Общински план за развитие-2007-2013 г. [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/OPR_2007-20134.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 850432 [date] => 0000-00-00 ) [6] => Array ( [id] => 815 [lid] => all [title] => ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА 2014-2020 г. [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/OPR_OBSHTINA_DOBRICHKA_2014-2020.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 2428917 [date] => 0000-00-00 ) [7] => Array ( [id] => 391 [lid] => bg [title] => ИНСТРУКЦИЯ относно използването на информацията публикувана в интернет пространството, в мрежовата система и използването на компютърното оборудване [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/ITinstruk.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 217464 [date] => 0000-00-00 ) [8] => Array ( [id] => 390 [lid] => bg [title] => ИНСТРУКЦИЯ за пропускателния режим в сградата на община Добричка [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/instruk12.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 742830 [date] => 0000-00-00 ) [9] => Array ( [id] => 382 [lid] => bg [title] => Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2013 година [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/progOS2013.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1704693 [date] => 0000-00-00 ) [10] => Array ( [id] => 380 [lid] => bg [title] => Политика по качеството [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/politika_po_kachestvoto.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 608686 [date] => 0000-00-00 ) [11] => Array ( [id] => 381 [lid] => bg [title] => Стратегия за управление на общинската собственост на община Добричка за периода 2011-2015 година [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/strateg2011-2015.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 461919 [date] => 0000-00-00 ) [12] => Array ( [id] => 373 [lid] => bg [title] => Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2014 година [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/1.prog.2014.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 2334720 [date] => 0000-00-00 ) [13] => Array ( [id] => 388 [lid] => bg [title] => ИНСТРУКЦИЯ за безопасна и здравословна работа на служителите [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/instrukciqbezrabnasluj.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 86794 [date] => 0000-00-00 ) [14] => Array ( [id] => 389 [lid] => bg [title] => ИНСТРУКЦИЯ за минимално ниво на технически и организационни мерки за защита на лични данни в поддържаните регистри [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/instrukciq_po_ZZLD.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 328777 [date] => 0000-00-00 ) [15] => Array ( [id] => 383 [lid] => bg [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организация на административното обслужване в община Добричка [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/wtradmobs.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 266831 [date] => 0000-00-00 ) [16] => Array ( [id] => 384 [lid] => bg [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за деловодната дейност и документооборота в община Добричка [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/2.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 525156 [date] => 0000-00-00 ) [17] => Array ( [id] => 385 [lid] => bg [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки и подписване на договори в община Добричка [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/vytropdog_.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 578757 [date] => 0000-00-00 ) [18] => Array ( [id] => 386 [lid] => bg [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за дейността и организацията на управлението на човешките ресусрси в общинската администрация при община Добричка [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/vtrpravchovresur.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 489006 [date] => 0000-00-00 ) [19] => Array ( [id] => 387 [lid] => bg [title] => Вътрешни правила за заплатите в общинска администрация [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/vatrpravzaplati_.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 603281 [date] => 0000-00-00 ) [20] => Array ( [id] => 392 [lid] => bg [title] => Колективен трудов договор [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/9.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 264079 [date] => 0000-00-00 ) [21] => Array ( [id] => 393 [lid] => bg [title] => Система за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/sistema_za_izmerwane_na_udowol.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 241530 [date] => 0000-00-00 ) [22] => Array ( [id] => 394 [lid] => bg [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за предоставяне на достъп до обществена Информация в изпълнение на закона за достъп до обществената информация в община Добричка [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/dostap.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 567707 [date] => 0000-00-00 ) [23] => Array ( [id] => 395 [lid] => bg [title] => Харта на клиента [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/13.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 164328 [date] => 0000-00-00 ) [24] => Array ( [id] => 396 [lid] => bg [title] => Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив на община Добричка [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/arhiv.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 3162483 [date] => 0000-00-00 ) [25] => Array ( [id] => 397 [lid] => bg [title] => Вътрешни правила за контрол на процесите по управление и разпореждане с общинско имущество в община Добричка [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/zapovedos.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 468091 [date] => 0000-00-00 ) [26] => Array ( [id] => 398 [lid] => bg [title] => Програма за изпълнението на интегрираната програма стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и план за действие за превенция и противодействие на корупцията в община Добричка за 2012 г. [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/OneTouch_Mar_28_2013_3_1.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 135389 [date] => 0000-00-00 ) [27] => Array ( [id] => 399 [lid] => bg [title] => Отчет за 2012 г. на Програма за изпълнението на интегрираната програма стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и план за действие за превенция и противодействие на корупцията в община Добричка [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/OneTouch_Mar_28_2013_4_1.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 152217 [date] => 0000-00-00 ) [28] => Array ( [id] => 400 [lid] => bg [title] => Програма за изпълнението на интегрираната програма стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и план за действие за превенция и противодействие на корупцията в община Добричка за 2013 г. [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/plan_za_deistvie_za.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 118583 [date] => 0000-00-00 ) [29] => Array ( [id] => 401 [lid] => bg [title] => Доклад с резултати от анкетно проучване за [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Doklad_s_rezultati_otnosno_anketno_prouchvane_ob.plan_za_razvitie.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 2417371 [date] => 0000-00-00 ) [30] => Array ( [id] => 402 [lid] => bg [title] => Цели на администрацията за 2014 г. [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/celi_na_administraciata_2014.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 212705 [date] => 0000-00-00 ) [31] => Array ( [id] => 805 [lid] => bg [title] => Програма за управление на община Добричка, град Добрич за срока на мандата 2011 - 2015 година [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Programa-mandat-2011-2015-okonchatelno-TP.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 112640 [date] => 0000-00-00 ) [32] => Array ( [id] => 903 [lid] => all [title] => Цели на администрацията за 2015 г. [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Celi2015.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 224938 [date] => 0000-00-00 ) [33] => Array ( [id] => 973 [lid] => all [title] => Харта на клиента [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Harta_na_klienta.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 574387 [date] => 0000-00-00 ) [34] => Array ( [id] => 974 [lid] => all [title] => Политика по качеството [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Politika_po_ka4estvoto.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 274316 [date] => 0000-00-00 ) [35] => Array ( [id] => 975 [lid] => all [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организация на административното обслужване в община Добричка [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Vtr_pravila_za_organizaciq_na_admin_obslujvane.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1608793 [date] => 0000-00-00 ) [36] => Array ( [id] => 976 [lid] => all [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за деловодната дейност и документооборота в община Добричка [description] => [relation_id] => 292 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Vtr.pravila_za_delovodnata_deinost_i_dokumentooborota.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1883002 [date] => 0000-00-00 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  3° C
  ясно небе
 • Победа
  3° C
  ясно небе
 • Карапелит
  3° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  3° C
  ясно небе
 • Ведрина
  3° C
  ясно небе
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре