Почетните знаци и награди

Почетните знаци и награди на Община Добричка, гр.Добрич са:

  • Вписване в Почетната книга на община Добричка
  • Огърлие "За изключителни заслуги".
  • Отличителен знак "Почетен гост на община Добричка"
  • Плакет с герба на община Добричка
  • Купа за спортни заслуги
  • Грамота

Вписването в почетната книга е морална награда и е израз на признанието на обществеността от Добричка община за принос и особени заслуги на удостоените в духовната и материалната сфера на общината.
С огърлие "За изключителни заслуги" се удостояват лица, организации, фирми, колективи и други, допринесли за изключителни постижения в обществения живот на общината.
С отличието "Почетен гост на община Добричка, гр.Добрич" се удостояват гости на общината, посетили я по повод празника на общината или други значими поводи и събития на територията на община Добричка.
Плакетът с герб на община Добричка представлява пано, вимпел, преспапие /пространствена фигура с различна форма/ и др., на които основното лого е герба на община Добричка, изработен в пълен цвят от месинг, хром-никелова стомана,дърво и др., съгласно одобрен от кмета на общината проект. Плакетът се вгражда в подходяща носеща основа или се поставя в кутия с надпис, съдържащи името на наградения и повода, за който се връчва. Изработката на плакета е с възможност за поставяне на бюро или стена.
Плакет с герба на община Добричка се връчва на лица, колективи, организации и фирми по повод на срещи, гостувания, чествания и юбилеи от кмета на община Добричка или председателя на Общинския съвет.
Наградата"Купа за спортни заслуги, турнири и състезания" се връчва на спечелилия първо място в общински спортни първенства.
В грамотата се посочват трите имена на притежателя, поводът и/или заслугите за нейното присъждане, подписана от кмета на общината и подпечатана с печата на община Добричка.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата