Вие сте тук:

Контакти

Община Добричка
9300 Добрич, ул. "Независимост" 20
тел.: 058/600889
факс:058/600806
e-mail: obshtina@dobrichka.bg
КМЕТ - СОНЯ ГЕОРГИЕВА - kmet@dobrichka.bg
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  ОбС - ДИКО ИВАНОВ - 058 603 119

Оперативен дежурен по ОбСС и управление при кризи

058/601 415

058/600 805

Център за услуги и информация на гражданите
9300 Добрич, ул. "Независимост" 20
тел.: 058/600 180

Национален телефон за спешни повиквания 112Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата