Вие сте тук:

Контакти

Община Добричка
9300 Добрич, ул. "Независимост" 20
тел.: 058/600889
факс:058/600806
e-mail: obshtina@dobrichka.bg
инж.Тошко Петков-кмет - kmet@dobrichka.bg
Председател на ОбС- Пламен Станчев - 058 603 119 мобилен:0876 161 022

Оперативен дежурен по ОбСС и управление при кризи тел.: 058/601 415  и 058/600 805 (ГОРЕЩИ ТЕЛЕФОНИ)

Център за услуги и информация на гражданите
9300 Добрич, ул."Независимост" 20
тел.: 058/600 180

Национален телефон за спешни повиквания 112Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата