Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 594 [lid] => bg [title] => 2013-12-03, Доклад относно: Приемане на изменение и допълнение в Наредба №13 за определяне размера на местните данъци на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/dokladizmennar13mdt.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 639671 [date] => ) [1] => Array ( [id] => 593 [lid] => bg [title] => 2013-11-11, Доклад относно: Промяна на Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка, град Добрич, Раздел III Такси за детски градини, домове за социални грижи и други общински социални [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Dokladpromnaredba8detgradd1.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1192486 [date] => ) [2] => Array ( [id] => 595 [lid] => bg [title] => 2014-01-09, Доклад относно: Промени в правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/doklad_OBS.pdf.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 84107 [date] => ) [3] => Array ( [id] => 596 [lid] => bg [title] => 2014-09-09, Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_za_budjetna_prognoza.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1102192 [date] => ) [4] => Array ( [id] => 1195 [lid] => bg [title] => 2016-01-13, Правила за реда и условията за отпускане на еднократна помощ от Добрички общински съвет, гр.Добрич [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Pravila_za_reda_i_usloviata_za_otpuskane_na_ednokratna_pomosht.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 252485 [date] => ) [5] => Array ( [id] => 1173 [lid] => bg [title] => 2015-11-19, Проект на Правилник за организацията и дейността наОбщинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015– 2019 година [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Proekt_Pravilnik_ObS1.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 2071027 [date] => ) [6] => Array ( [id] => 1259 [lid] => bg [title] => 2016-03-07, Мотиви към Наредба №1 [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/motivi_kym_naredba11.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 890323 [date] => ) [7] => Array ( [id] => 1342 [lid] => bg [title] => 2016-04-06, Мотиви към Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка, град Добрич [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/motivi_kam_naredba8.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 158208 [date] => ) [8] => Array ( [id] => 1343 [lid] => bg [title] => 2016-04-06, Проект на Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка, град Добрич [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_8_proekt.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 254976 [date] => ) [9] => Array ( [id] => 1517 [lid] => bg [title] => 2016-08-03, Проект на Наредба №4 [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_4_08072016.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 417792 [date] => ) [10] => Array ( [id] => 1516 [lid] => bg [title] => 2016-08-03, Мотиви към Наредба №4 [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Motivi_kym_naredba_4.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 19423 [date] => ) [11] => Array ( [id] => 1562 [lid] => bg [title] => 2016-09-10, Проект на Наредба №13 [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/proekt_na_naredba_13.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 30537 [date] => ) [12] => Array ( [id] => 1565 [lid] => bg [title] => 2016-09-10, Мотиви към Наредба №13 [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Motivi_kam_naredba_13.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 24380 [date] => ) [13] => Array ( [id] => 1595 [lid] => bg [title] => 2010-06-08, Мотиви към Наредба №20 [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/_.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 28672 [date] => ) [14] => Array ( [id] => 1594 [lid] => bg [title] => 2010-06-08, Проект на Наредба №20 [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_20_obekti2.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 102912 [date] => ) [15] => Array ( [id] => 1650 [lid] => bg [title] => 2016-10-27, Проект на Н А Р Е Д Б А ЗА НАЧИНА, РЕДА И УСЛОВИЯТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_jivotni1.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 32714 [date] => ) [16] => Array ( [id] => 1682 [lid] => bg [title] => 2016-12-13, Проект на Наредба №6 [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Proekt_Naredba_6.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1022200 [date] => ) [17] => Array ( [id] => 1683 [lid] => bg [title] => 2016-12-13, Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Document_00011.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 60024 [date] => ) [18] => Array ( [id] => 1681 [lid] => bg [title] => 2016-11-30, Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Добричка и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас „В“ [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Proekt_na_Naredba_za_privlichane_i_nasarchavane_na_investicii.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 290568 [date] => ) [19] => Array ( [id] => 3247 [lid] => bg [title] => Промяна на Предложение с мотиви за изменение и допълнение на Наредба № 13 [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Predlojenie_AP.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 130122 [date] => 16.01.2019 ) [20] => Array ( [id] => 3251 [lid] => bg [title] => Предложение за изменение и допълнение в Наредба № 13 за определяне размера на местните данъци на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Predlojenie_Nar_13.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 45681 [date] => 18.01.2019 ) [21] => Array ( [id] => 1890 [lid] => bg [title] => 2017-02-27, Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детски градини на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/NAREDBA_detski_gradini.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 396512 [date] => ) [22] => Array ( [id] => 2016 [lid] => bg [title] => 2017-05-03, Мотиви и причини, налагащи приемането на изменение и допълнение на Наредба №8 и проект за изменение и допълнение на Наредба № 8 [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/motivi_i_prichini_za_promeni_na_naredba83.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 34908 [date] => ) [23] => Array ( [id] => 2045 [lid] => bg [title] => 2017-06-16, МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/naredba_19_obshtina_dobrichka.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 54189 [date] => ) [24] => Array ( [id] => 2085 [lid] => bg [title] => 2017-07-04, Мотиви налагащи приемането на изменение и допълнение на Наредба №14 и проект за изменение и допълнение на Наредба №14 [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_14_izm.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 192374 [date] => ) [25] => Array ( [id] => 2101 [lid] => bg [title] => 2017-07-17, Проект на Наредба 19 [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_19proekt.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 68377 [date] => ) [26] => Array ( [id] => 2213 [lid] => bg [title] => 2017-09-28, НИД на Наредба №4 [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/NID_na_NAREDBA_4.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 90113 [date] => ) [27] => Array ( [id] => 2538 [lid] => bg [title] => 15.03.2018г. Проект на правилник за организацията и дейността на младежките клубове на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Pravilnik.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 305955 [date] => ) [28] => Array ( [id] => 3568 [lid] => bg [title] => Покана за публично обсъждане на предложение на Кмета на община Добричка - инж. Тошко Петков за включване на нови обекти и придобиване на дълготрайни материални активи, в капиталовия списък на община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Pokana2.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 157140 [date] => 18.04.2019 ) [29] => Array ( [id] => 3578 [lid] => bg [title] => Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_8.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 683658 [date] => 23.04.2019 ) [30] => Array ( [id] => 3579 [lid] => bg [title] => Предложение за проект и мотиви към Наредба №.... за устройство и управление на гробищните паркове и обредни зали на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_grobishta.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1081319 [date] => 23.04.2019 ) [31] => Array ( [id] => 2693 [lid] => bg [title] => 09.05.2018 г. МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 18 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ В ОБЩИНА ДОБРИЧКА [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Motivi_proekt_na_naredba_18.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 52011 [date] => ) [32] => Array ( [id] => 2923 [lid] => bg [title] => 15.06.2018 г. ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПОМОЩ В ДОМА И ГРАДИНАТА [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/motivi_i_Pravilnik_na_OBSPr.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 150528 [date] => 15.06.2018 ) [33] => Array ( [id] => 2990 [lid] => bg [title] => Проект на Правилник за изменение и допълнение на ПОДОбСНКВДбА и Мотиви към него [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/MOTIVI.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 495147 [date] => 20.09.2018 ) [34] => Array ( [id] => 3113 [lid] => bg [title] => 15.10.2018 г. МОТИВИ за приемане на изменение на Правилник за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Promyana_pravilnik_klubove.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 19220 [date] => 15.10.2018 ) [35] => Array ( [id] => 3116 [lid] => bg [title] => 22.10.2018 г. Предложение към ПИД на ПОДОбСНКВОбА [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Predlojenie.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 131810 [date] => 22.10.2018 ) [36] => Array ( [id] => 3150 [lid] => bg [title] => 09.11.2018 г. Проект на НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_stroeji.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 37665 [date] => 09.11.2018 ) [37] => Array ( [id] => 3236 [lid] => bg [title] => 28.12.2018 Предложение с мотиви за изменение и допълнение в Наредба № 13 за определяне размера на местните данъци на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_13.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 310638 [date] => 28.12.2018 ) [38] => Array ( [id] => 3206 [lid] => bg [title] => Предложение с мотиви за изменение на чл.30, ал.1, т.31 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка, гр. Добрич [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Promqna_Naredba8.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 128396 [date] => 10.12.2018 ) [39] => Array ( [id] => 3207 [lid] => bg [title] => Предложение с мотиви за изменение на чл.34, ал.6 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Promqna_Naredba4.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 93654 [date] => 10.12.2018 ) [40] => Array ( [id] => 3208 [lid] => bg [title] => Предложение с мотиви за изменение на чл.33, ал.7 и чл.115, ал.5 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Promqna_Naredba4_II.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 172519 [date] => 10.12.2018 ) [41] => Array ( [id] => 3238 [lid] => bg [title] => Промяна на Предложение с мотиви за изменение на чл.33, ал.7 и чл.115, ал.5 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/predlojenie.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 69198 [date] => 07.01.2019 ) [42] => Array ( [id] => 3389 [lid] => bg [title] => Мотиви към правилник за изменение и допълнение на правилник за организацията и дейността на общинско социално предприятие "Помощ в дома и градината" община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/OBSH.SAVET_25.02_NOV.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 124660 [date] => 25.02.2019 ) [43] => Array ( [id] => 4309 [lid] => bg [title] => Проект на НИД на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/_41.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1240123 [date] => 26.02.2020 ) [44] => Array ( [id] => 4310 [lid] => bg [title] => Мотиви към Проект на НИД на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/_-_4.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 211633 [date] => 26.02.2020 ) [45] => Array ( [id] => 3759 [lid] => bg [title] => Проект и мотиви на наредба за изменение и допълнение на наредба №15 [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/proekt_motivi_naredba_15.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 241004 [date] => 17.06.2019 ) [46] => Array ( [id] => 4258 [lid] => bg [title] => Мотиви и проект за изменение и допълнение на Наредба № 13 за определяне размера на местните данъци на територията на община Добричка, придружено с финансов анализ на предложените промени [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Motivi_Naredba13.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1067514 [date] => 07.02.2020 ) [47] => Array ( [id] => 5024 [lid] => bg [title] => Мотиви и проект на ПИД на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Motivi_pravilnik.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 392875 [date] => 16.10.2020 ) [48] => Array ( [id] => 3869 [lid] => bg [title] => Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на територията на община Добричка и мотивите към нея [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Nar_1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 365553 [date] => 18.07.2019 ) [49] => Array ( [id] => 3889 [lid] => bg [title] => Предложение с мотиви за изменение на Предложение за проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Predlojenie1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 74770 [date] => 12.08.2019 ) [50] => Array ( [id] => 4948 [lid] => bg [title] => Стратегия за борба с природните бедствия и с резултатите от производствени аварии в трансграничния регион в изпълнение на проект "Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълараш - Добрич" (ROBG -415), договор № 28820/20.02.2019 [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Strategiya.rar [type] => archiv [hidden] => 0 [size] => 1872102 [date] => 08.09.2020 ) [51] => Array ( [id] => 4949 [lid] => bg [title] => План за действие при кризисни ситуации в изпълнение на проект "Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълараш - Добрич" (ROBG -415), договор № 28820/20.02.2019г., финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Plan_za_deystvie.rar [type] => archiv [hidden] => 0 [size] => 10736322 [date] => 08.09.2020 ) [52] => Array ( [id] => 4950 [lid] => bg [title] => Мотиви за приемане на Стратегия за борба с природните бедствия и с резултатите от производствени аварии в трансграничния регион и План за действие при кризисни ситуации [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Motivi-_bedstviq.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 258851 [date] => 08.09.2020 ) [53] => Array ( [id] => 4118 [lid] => bg [title] => Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка, гр. Добрич [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Document_01.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 144005 [date] => 18.11.2019 ) [54] => Array ( [id] => 4147 [lid] => bg [title] => Мотиви и проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019-2023 година [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Pravilnik1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1800063 [date] => 11.12.2019 ) [55] => Array ( [id] => 4195 [lid] => bg [title] => Предложение относно: Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Pravilnik2.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 77642 [date] => 13.01.2020 ) [56] => Array ( [id] => 4403 [lid] => bg [title] => Мотиви и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка, гр. Добрич [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_81.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 205175 [date] => 30.03.2020 ) [57] => Array ( [id] => 4561 [lid] => bg [title] => Мотиви и проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Nar._sport.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 340118 [date] => 08.05.2020 ) [58] => Array ( [id] => 4794 [lid] => bg [title] => Мотиви и проект за изменение и допълнение на Наредба за начина, реда и условията на отглеждане на животни на територията на Община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Motivi_Naredba_jivotni.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 258782 [date] => 10.07.2020 ) [59] => Array ( [id] => 5055 [lid] => bg [title] => Предложение към ПИД на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Predlojenie_pravilnik.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 61761 [date] => 30.10.2020 ) [60] => Array ( [id] => 5090 [lid] => bg [title] => Предложение към ПИД на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Document_00022.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 59626 [date] => 13.11.2020 ) [61] => Array ( [id] => 5276 [lid] => bg [title] => Мотиви и Проект на План за интегрирано развитие на община Добричка 2021-2027 г. [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/_2021-2027_..pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 4718889 [date] => 26.02.2021 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  6° C
  предимно облачно
 • Победа
  6° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  6° C
  облачно
 • Овчарово
  6° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  6° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре