Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 802 [lid] => all [title] => Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_8_2015_g..doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 297984 [date] => ) [1] => Array ( [id] => 406 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_1_nova.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 158720 [date] => ) [2] => Array ( [id] => 407 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 2 за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Добричка, гр.Добрич [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/2_nar_pojarna.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 83456 [date] => ) [3] => Array ( [id] => 408 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 3 за търговска дейност на територията на община Добричка, град Добрич [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/3_Naredba_za_targovska_deinost.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 83456 [date] => ) [4] => Array ( [id] => 409 [lid] => bg [title] => Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_4.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 354816 [date] => ) [5] => Array ( [id] => 416 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 10 за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет [description] => ОТМЕНЕНА [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/nar.10_nova.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 86528 [date] => ) [6] => Array ( [id] => 411 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 5 за предоставяне на концесия върху обекти публична общинска собственост [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/5_nar.konsesia.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 136704 [date] => ) [7] => Array ( [id] => 412 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 6 за управление на дейностите по третиране на отпадъци и поддържане чистотата на територията на Община Добричка, гр.Добрич [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/6_nar._otpadasi.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 91648 [date] => ) [8] => Array ( [id] => 413 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 7 за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по управление и разпореждане с общински имоти и вещи - отменена с решение № 260 от 18.12.2008 г. [description] => Разпоредбите на Наредба № 7 са поместени в глава Девета на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане собщинското имущество [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/7_nar_konkurs.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 84480 [date] => ) [9] => Array ( [id] => 414 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка,град Добрич [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/8_Nar._taksi_i_danasi_nova_21.03.13.g._popravena_6_.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 300544 [date] => ) [10] => Array ( [id] => 415 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 9 За реда, начина на формиране и получаване на възнаграждения от общинските съветници - отменена [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/9_Nar.zaplati_ObS1.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 28672 [date] => ) [11] => Array ( [id] => 424 [lid] => bg [title] => Наредба № 17 за регистрация, отчет и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_17.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 56832 [date] => ) [12] => Array ( [id] => 418 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 11 за символиката на община добричка, гр.добрич [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/11_nar.simvoli.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 67072 [date] => ) [13] => Array ( [id] => 419 [lid] => bg [title] => Наредба № 12 за културните празници в населените места на община Добричка, гр.Добрич [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/12_nar.praznisi.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 33280 [date] => ) [14] => Array ( [id] => 420 [lid] => bg [title] => Наредба № 13 за определяне размера на местните данъци на територията на община Добричка,гр.Добрич [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/13_mestni_danasi_NOVA_2013_g..doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 344064 [date] => ) [15] => Array ( [id] => 421 [lid] => bg [title] => Наредба № 14 за притежаване, отглеждане и овладяване популацията на безстопанствените животни на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/14_nar_kucheta._21.03.12.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 69120 [date] => ) [16] => Array ( [id] => 422 [lid] => bg [title] => Наредба № 15 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/15_nar.zeleni_sistema.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 127488 [date] => ) [17] => Array ( [id] => 423 [lid] => bg [title] => Наредба № 16 за принудителното изпълнение на заповеди, за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/16_nar.prem.stroeji1.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 98304 [date] => ) [18] => Array ( [id] => 426 [lid] => bg [title] => Наредба № 19 за управление на общинските пътища на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/naredba_19patista.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 147456 [date] => ) [19] => Array ( [id] => 427 [lid] => bg [title] => Наредба № 20 за реда и условията за поставяне на временни преместваеми съоръженя, елементи на градкото обзавеждане и рекламно-информационните елементи на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_20_obekti.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 102912 [date] => ) [20] => Array ( [id] => 428 [lid] => bg [title] => Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Pravilnik_OBS_2011-2015_g07.03.14_g..doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 228352 [date] => ) [21] => Array ( [id] => 429 [lid] => bg [title] => Правилник за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/pravilnik_pens.klub_i_doklad.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 62976 [date] => ) [22] => Array ( [id] => 430 [lid] => bg [title] => Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_za_usloviata_i_reda_za_sastavqne_na_3_g._biudjetnaprognoza.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 153600 [date] => ) [23] => Array ( [id] => 1176 [lid] => bg [title] => Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_4_Promeni_2015_g._1__1_2.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 368128 [date] => ) [24] => Array ( [id] => 1191 [lid] => bg [title] => Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Pravilnik_na_OBS_2015-2019.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 222720 [date] => ) [25] => Array ( [id] => 1251 [lid] => bg [title] => Правила за реда и условията за отпускане на еднократна помощ от Добрички общински съвет, гр.Добрич [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Pravila_za_EFP_okonchatelno.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 34984 [date] => ) [26] => Array ( [id] => 1263 [lid] => all [title] => Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_8_korigirana.docx [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 102289 [date] => ) [27] => Array ( [id] => 1387 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_1_2016.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 145920 [date] => ) [28] => Array ( [id] => 1424 [lid] => bg [title] => Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_8_20161.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 253952 [date] => ) [29] => Array ( [id] => 2264 [lid] => bg [title] => Наредба № 19 за управление на общинските пътища на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_19.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 56779 [date] => ) [30] => Array ( [id] => 1642 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_4_20161.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 427520 [date] => ) [31] => Array ( [id] => 1644 [lid] => bg [title] => Наредба № 13 за определяне размера на местните данъци на територията на община Добричка,гр.Добрич [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_13-dop._i_izm.1.docx [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 105102 [date] => ) [32] => Array ( [id] => 2457 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 4 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_4_pos.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 428544 [date] => ) [33] => Array ( [id] => 2227 [lid] => bg [title] => Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/_8-27.07.17_.1.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 262656 [date] => ) [34] => Array ( [id] => 1778 [lid] => bg [title] => Наредба № 20 за реда и условията за поставяне на временни преместваеми съоръженя, елементи на градкото обзавеждане и рекламно-информационните елементи на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_20_obekti_3_1.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 99328 [date] => ) [35] => Array ( [id] => 1862 [lid] => bg [title] => Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_41.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 427520 [date] => ) [36] => Array ( [id] => 1861 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_11.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 148992 [date] => ) [37] => Array ( [id] => 1863 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 6 за управление на дейностите по третиране на отпадъци и поддържане чистотата на територията на Община Добричка, гр.Добрич [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_6.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 149504 [date] => ) [38] => Array ( [id] => 1864 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в община Добричка и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_za_investicii.docx [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 55531 [date] => ) [39] => Array ( [id] => 1865 [lid] => bg [title] => Н А Р Е Д Б А за начина, реда и условията на отглеждане на животни в населените места на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_za_jivotnite.docx [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 32009 [date] => ) [40] => Array ( [id] => 2074 [lid] => bg [title] => Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детски градини на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_DG.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 69120 [date] => ) [41] => Array ( [id] => 2192 [lid] => bg [title] => Наредба № 14 за начина и реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета – дворни и домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/naredba_14_2017.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 72192 [date] => ) [42] => Array ( [id] => 2193 [lid] => bg [title] => Наредба № 19 за управление на общинските пътища на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/naredba_19_2017.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 141824 [date] => ) [43] => Array ( [id] => 2210 [lid] => bg [title] => Наредба № 14 за начина и реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета – дворни и домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/naredba_14_2017_1_.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 76288 [date] => ) [44] => Array ( [id] => 2545 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в община Добричка и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_za_investiciiI.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 125070 [date] => ) [45] => Array ( [id] => 2554 [lid] => bg [title] => Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/_8-27.07.17_.11.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 322560 [date] => ) [46] => Array ( [id] => 2838 [lid] => bg [title] => Правилник за организацията и дейността на младежките клубове на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/_._1.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 24107 [date] => ) [47] => Array ( [id] => 4246 [lid] => bg [title] => Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Nar_8-22.12.19.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 330240 [date] => 04.02.2020 ) [48] => Array ( [id] => 2964 [lid] => bg [title] => Н А Р Е Д Б А № 18 ЗА ПОЕМАНЕТО, ОБСЛУЖВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Nar.18_obs.dalg_1_.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 73728 [date] => ) [49] => Array ( [id] => 3544 [lid] => bg [title] => Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/_8-27.07.17_.11_4_.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 324096 [date] => 17.04.2019 ) [50] => Array ( [id] => 3130 [lid] => bg [title] => Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Pravilnik_na_OBS_2015-2019_izmenen.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 241664 [date] => ) [51] => Array ( [id] => 3151 [lid] => bg [title] => Правилник за организацията и дейността на Общинско социално предприятие [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/motivi_i_Pravilnik_na_OBSPr1.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 138752 [date] => ) [52] => Array ( [id] => 3280 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/_17.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 28933 [date] => 28.01.2019 ) [53] => Array ( [id] => 4304 [lid] => bg [title] => Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/_2019-2023.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 241152 [date] => 25.02.2020 ) [54] => Array ( [id] => 3782 [lid] => bg [title] => Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/_8-17.06.19.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 324608 [date] => 25.06.2019 ) [55] => Array ( [id] => 3783 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 4 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_4_-_17-21.06.19_..doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 428544 [date] => 25.06.2019 ) [56] => Array ( [id] => 3896 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 4 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_4_-_17-21.06.19_.1.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 428544 [date] => 13.08.2019 ) [57] => Array ( [id] => 4997 [lid] => bg [title] => Н А Р Е Д Б А за начина, реда и условията на отглеждане на животни в населените места на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/_31.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 44417 [date] => 25.09.2020 ) [58] => Array ( [id] => 4109 [lid] => bg [title] => ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПОМОЩ В ДОМА И ГРАДИНАТА [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/motivi_i_Pravilnik_na_OBSPr11.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 141312 [date] => 13.11.2019 ) [59] => Array ( [id] => 4371 [lid] => bg [title] => Наредба № 2 за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Добричка, гр. Добрич - отменена с решение № 125 от 27.02.2020г. на ДОбС [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/2_nar_pojarna1.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 80384 [date] => 20.03.2020 ) [60] => Array ( [id] => 4373 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 4 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_4_-_17-20.02.20.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 429056 [date] => 23.03.2020 ) [61] => Array ( [id] => 4542 [lid] => bg [title] => Наредба № 13 за определяне размера на местните данъци на територията на община Добричка,гр.Добрич [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/__13.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 117362 [date] => 30.04.2020 ) [62] => Array ( [id] => 4655 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 4 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Naredba_4_30.04.2020.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 418816 [date] => 26.05.2020 ) [63] => Array ( [id] => 4656 [lid] => bg [title] => Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Nar_8-22.05.20_1_.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 332288 [date] => 26.05.2020 ) [64] => Array ( [id] => 4843 [lid] => bg [title] => Н А Р Е Д Б А за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/_27.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 177664 [date] => 23.07.2020 ) [65] => Array ( [id] => 5132 [lid] => bg [title] => Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/_26.11.20.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 260096 [date] => 15.12.2020 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  3° C
  ясно небе
 • Победа
  3° C
  ясно небе
 • Карапелит
  3° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  3° C
  ясно небе
 • Ведрина
  3° C
  ясно небе
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре