СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВО НА  ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ГР..ДОБРИЧ
МАНДАТ 2019 - 2023Г.

Д-р ЕРДИНЧ ХАДЖИЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

ел.поща: obshtinskisavet@dobrichka.bg

приемен ден: понеделник от 15.00 - 17.00 часа

 

СЪСТАВ НА ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. ПЕТКО ИГНАТОВ

2. Д-Р ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА

3. ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

4. ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА

5. ДОНКО МАРЕВ

6. ГЕОРГИ ДРАГНЕВ

7. ТЕОДОРА ИВАНОВА

8. ЯРОСЛАВА ВАСИЛЕВА

ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

9. Д-Р ЕРДИНЧ ХАДЖИЕВ

10. ПЛАМЕН ПЕТРОВ

11. ИЛДЪЗ ЮНУС

12. ДЖЕВДЕТ МЕХМЕД

13. ИКБАЛ МАРИЯНОВ

14. АСИБЕ ЗИЯ

15. СИБЕЛ ОСМАН

16. ДЕНИС ФАИК

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ГЕРБ ( ЗНС)

17. ИНЖ. ПЛАМЕН СТАНЧЕВ

18. ГИНКА ХРИСТОВА

19. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

2О. ДИМИТЪР ЧЕРНЕВ

21. Д-Р ДОБРОМИР ДЕЧЕВ

 

СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВО НА ПК ПРИ ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

  І.ПК по финанси и бюджет, икономическа и инвестиционна политика, евроинтеграция и международно сътрудничество

1. Донко Марев – председател

2.                              – зам.-председател

3. Георги  Драгнев – секретар

4. Теодора  Василева – член

5. д-р Ердинч Хаджиев – член

6. Асибе  Зия – член

7. Денис  Фаик- член

ІІ. ПК по образование, здравеопазване, трудова заетост и социални дейности

1.                                   – председател

2. Димитър  Димитров – зам.-председател

3. д-р Даниела  Йорданова– секретар

4. Георги  Драгнев – член

5. Илдъз  Юнус – член

6. Сибел  Осман – член

7. Джевдет  Мехмед - член

ІІІ. ПК по култура, младежки дейности, вероизповедания, спорт и туризъм

1. Гинка  Христова – председател

2.                             – зам.-председател

3.Йордан  Йорданов – секретар

4. Димитър  Чернев – член

5. Теодора  Иванова – член

6. Илдъз  Юнус – член

7. Асибе  Зия - член

ІV.ПК по местно самоуправление, обществен ред, сигурност и законност

1. Димитър  Чернев – председател

2. Йордан  Йорданов– зам.-председател

3. Теодора  Иванова– секретар

4. инж. Пламен  Станчев – член

5. Икбал  Мариянов – член

6. Джевдет  Мехмед – член

7. д-р Даниела Йорданова - член

V.ПК по общинскасобственост, устройство на територията и строителство

1. Петко Игнатов – председател

2. инж. Пламен  Станчев – зам.-председател

3. Георги  Драгнев – секретар

4. Теодора  Василева – член

5. Димитър Чернев – член

6. Пламен  Петров – член

7. д-р Ердинч  Хаджиев - член

VІ. ПК по земеделие, екология, услуги и транспорт

1. Йордан  Йорданов – председател

2. Димитър  Димитров – зам.-председател

3. Донко  Марев – секретар

4. Гинка Христова – член

5. Пламен  Петров – член

6. Икбал  Мариянов – член

7. Денис Фаик - член

VІІ.ПК по чл.72 , ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ при Добрички общински съвет

1. Теодора  Василева – председател

2. инж. Пламен  Станчев – зам.-председател

3. Петко  Игнатов – секретар

4. Сибел  Осман – член

5. Пламен  Петров – член

предишна
 • Стожер
  4° C
  ясно небе
 • Победа
  4° C
  ясно небе
 • Карапелит
  3° C
  ясно небе
 • Овчарово
  4° C
  ясно небе
 • Ведрина
  4° C
  ясно небе
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре