38.Издаване на удостоверение за осигурителен стаж / УП 3/

Нормативно основание:

  • Кодекс за социално осигуряване; Наредба за пенсиите и осигурителен стаж;
  • Закон за администрацията-Допълнителна разпоредба, §1, т.2"в"

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Копие от трудова книжка.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата: 14 дни

Такса/цена за извършване на услугата: безплатна


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата