23.Заверяване на молби-декларации за обстоятелствена проверка

Нормативно основание:

  • чл.587, ал.2 от ГПК, чл.79 от ЗС и чл.14 от ЗМД


Необходими документи за извършване на услугата:

  • Искане за издаване на документ /по образец/;
  • Молба-декларация за обстоятелствена проверка;
  • Подадена и обработена декларация по чл.14 от ЗМДТ;
  • Документ за самоличност (пълномощно) при получаване на удостоверението.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): Общински център

Срок за извършване на услугата: в момента на подаване
Такса/цена за извършване на услугата: безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата