7. Предоставяне на данъчна и осигурителна информация

Нормативно основание

  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл.74 

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Искане

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): Общински център

Срок за извършване на услугата
: 7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата