2.Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Нормативно основание:

  • Закон за общинската собственост - чл. 62, ал.2
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 115

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): в общината

Срок за извършване на услугата:  3 дни/ 7дни

Такса/цена за извършване на услугата: 5 лв. стр./ 2лв. стр.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата