25. Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

Нормативно основание:

  • Закон за движението по пътищата - чл. 167, ал. 2, т. 4

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): кметства

Срок за извършване на услугата
: 1 ден

Такса/цена за извършване на услугата: Наредба 8 , чл. 37а , ал. 1 и ал. 2 - 9.00 лв. за регистрационната табела и 0,50 лв. за регистрационния талон с найлонов калъф.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата