15.Припознаване на дете

Нормативно основание:

  • Семеен кодекс - чл. 65

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец на припознаващия подадено до длъжностно лице по ГС;
  • Декларация с нотариална заверка на подписа на припознаващия, подадена  до длъжностно лице по ГС (декларацията може да бъде подадена лично или по пощата);

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център/кметство/км.наместничество

Срок за извършване на услугата:

Такса/цена за извършване на услугата: безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата