14.Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

Нормативно основание:

  • Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал.1, т.2

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Писмо на държавен орган или институция

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център/кметство/км.наместничество

Срок за извършване на услугата: 7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата