Проект "Пъстрото лице на Добруджа"

Проект BG161РО001/3.2-02/2011/004 "Пъстрото лице на Добруджа"
Туристическа дестинация "Пъстрото лице на Добруджа" - нови възможности за креативен туризъм

Проект BG161PO001/3.2-02/2011/004 „Пъстрото лице на Добруджа" се реализира от Община град Добрич в партньорство с общините Добричка, Балчик и Каварна. Проектът стартира от 13 август 2012 година и е с продължителност 24 месеца, финансира се по Оперативна Програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 486 245 лева.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата