Справка за сключени договори по проекти, финансирани със средства от ЕС и Световната банка по които Община Добричка е работила през 2012 г. и ще работи през 2013 година.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата