Проверка на задължения за МДТ

Плащане на данъчни задължения чрез ePay

Онлайн проверка на местни данъци и такси в община Добричка        

Тази услуга дава възможност на физически лица, еднолични търговци и юридически лица да проверят своите данъчни задължения към община Добричка.

За достъп до услугата се въвежда:

 • ЕГН/единен граждански номер/; БУЛСТАТ/единен идентификационен код/; ЛНЧ/личен номер на чужденец/
 • ПИН код /персонален идентификационен код/Този код може да се получи от служителите в отдел „МДТ” лично срещу  представяне на лична карта или с нотариално заверено пълномощно и лична карта на упълномощеното лице.
 • Текст за сигурност / съдържа букви на латиница и цифри/


Отдел „Местни данъци и такси” – ул. „Независимост” №20, стая №107

предишна
 • Стожер
  3° C
  ясно небе
 • Победа
  3° C
  ясно небе
 • Карапелит
  3° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  3° C
  ясно небе
 • Ведрина
  3° C
  ясно небе
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре