Записване за приемен ден на ръководството

Приемни дни на общинската управа

Стая Име, длъжност  Ден от месеца  Време Записване
201 Соня Георгиева - кмет всеки понеделник 11,00 - 12,00 часа Всеки ден от 08,00 часа до 17,00 часа без прекъсване на работно място 2 в Центъра за услуги и информация в Общината
205 ................................ - заместник-кмет всеки понеделник 13,00 - 15,00 часа Всеки ден от 08,00 часа до 17,00 часа без прекъсване на работно място 2 в Центъра за услуги и информация в Общината
202 Атанас Дучев - заместник-кмет "Финансови-стопански дейности" всеки понеделник 13,00 - 15,00 часа Всеки ден от 08,00 часа до 17,00 часа без прекъсване на работно място 2 в Центъра за услуги и информация в Общината
207 инж.Румяна Иванова - заместник-кмет всеки понеделник 13,00 - 15,00 часа Всеки ден от 08,00 часа до 17,00 часа без прекъсване на работно място 2 в Центъра за услуги и информация в Общината
206 Секретар на община Добричка всеки понеделник 13,00 - 15,00 часа  Всеки ден от 08,00 часа до 17,00 часа без прекъсване на работно място 2 в Центъра за услуги и информация в Общината 
103 Дико Иванов- председател ОбС всеки понеделник 10,00 - 12,00 часа Всеки ден от 08,00 часа до 17,00 часа без прекъсване на работно място 2 в Центъра за услуги и информация в Общината  

Записване за приемен ден на ръководството


Моля, въведете подробно целта на посещението Ви!

Имате ли заведена преписка по въпроса в Общината?

; ,

Моля, въведете Вашите данни:


За контакти:


Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата