• касово – на касата на отдел „Местни данъци и такси” към Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, стая 105.
 • пос терминал – на касата на отдел „Местни данъци и такси” към Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, стая 107.
 • на касите във всяко кметство или кметско наместничество на територията на община Добричка
 • на касите на EasyPay в цялата страна
 • на касите на FastPay в цялата страна
 • на касите на „Български пощи“ ЕАД в цялата страна
 • безкасово- с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка:

IBAN сметка - BG 22 SOMB91308410020144

Банков код - SOMBBGSF

„ОБЩИНСКА БАНКА” АД – клон Добрич

Код за вид плащане:

44 14 00 – Патентен данък

44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти

44 23 00 - Данък върху превозните средства

44 24 00 - Такса за битови отпадъци

44 25 00 - Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

44 28 12 – Туристически данък

 • по интернет – чрез системата Ипей/ePay/, на интернет страница www.ePay.bg 

 

Справки могат да се правят на място в отдел МДТ към Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, стая 107., телефон: 058/600889, вътрешни 107, 121, 217 и на интернет страницата на общината с адрес: www.dobrichka.bg.

предишна
 • Стожер
  11° C
  разкъсана облачност
 • Победа
  11° C
  разкъсана облачност
 • Карапелит
  12° C
  ясно небе
 • Овчарово
  11° C
  разкъсана облачност
 • Ведрина
  11° C
  разкъсана облачност
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре