Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 907 [lid] => all [title] => Бюджет 2015 [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/biudjet2015.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 922005 [date] => 0000-00-00 ) [1] => Array ( [id] => 908 [lid] => all [title] => Информация съгласно чл.45,ал.1 от ПМС№8/16.01.2015г. за разпределение на средствата по звена и по компоненти на формулата утвърдена по реда чл.41а, ал.3 от ЗНП [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/info_saglasno_cl.45.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 38448 [date] => 0000-00-00 ) [2] => Array ( [id] => 957 [lid] => all [title] => Бюджет 2015 - ОУ [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Biudjet_2015_OU_Otec_Paisii_-Batovo.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 116446 [date] => 0000-00-00 ) [3] => Array ( [id] => 958 [lid] => all [title] => Бюджет 2015 - ОУ [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Biudjet_2015_OU_Hr.Botev_-vladimirovo.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 119797 [date] => 0000-00-00 ) [4] => Array ( [id] => 959 [lid] => all [title] => Бюджет 2015 - ОУ [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Biudjet_2015_OU_G.S.Rakovski_-Benkovski.PDF.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 114918 [date] => 0000-00-00 ) [5] => Array ( [id] => 960 [lid] => all [title] => Бюджет 2015 - НУ [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Biudjet_2015_NU_Otec_Paisii_-Plachi_Dol.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 111646 [date] => 0000-00-00 ) [6] => Array ( [id] => 961 [lid] => all [title] => Бюджет 2015 - НУ [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Biudjet_2015_NU_Hr.Botev_-Liaskovo.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 104238 [date] => 0000-00-00 ) [7] => Array ( [id] => 1165 [lid] => all [title] => Бюджетен календар за разработване на бюджет 2016 година и три годишна бюджетна прогноза за местните дейности /2017 г. - 2019 г./ на община Добричка [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Biudjeten_kalendar_za_razrabotvane_na_biudjet_2016_i_tri_godishna_biudjetna_prognoza_za_mestnite_deinosti_na_obshtina_Dobrichka.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 767915 [date] => 0000-00-00 ) [8] => Array ( [id] => 1215 [lid] => all [title] => Бюджет 2016 [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Biudjet2016.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1031651 [date] => 0000-00-00 ) [9] => Array ( [id] => 1262 [lid] => all [title] => Информация съгласно чл.48,ал.1 от ПМС№380/29.12.2015г. за разпределение на средствата по звена и по компоненти на формулата утвърдена по реда чл.41а, ал.3 от ЗНП [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/inf_cl.48_al.1.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 63881 [date] => 0000-00-00 ) [10] => Array ( [id] => 1281 [lid] => all [title] => Бюджет 2016 - ОУ Хр.Ботев с.Владимирово [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Vladimirovo.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 121635 [date] => 0000-00-00 ) [11] => Array ( [id] => 1282 [lid] => all [title] => Бюджет 2016 - НУ Хр.Ботев с.Лясково [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Laskavo.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 90773 [date] => 0000-00-00 ) [12] => Array ( [id] => 2455 [lid] => bg [title] => БЮДЖЕТ 2018 г. [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Biudjet_2018.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 3571272 [date] => ) [13] => Array ( [id] => 1832 [lid] => all [title] => БЮДЖЕТ 2017 г. [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Biudjet2017.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 2009312 [date] => 0000-00-00 ) [14] => Array ( [id] => 2491 [lid] => bg [title] => Разпределение средства по БЮДЖЕТ 2018 по училища [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/_2018_.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 125400 [date] => ) [15] => Array ( [id] => 2492 [lid] => bg [title] => Заповед №152 от 26.02.2018г. Утвърждаване на формула [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/_152_26.02.2018_._.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 186408 [date] => ) [16] => Array ( [id] => 1913 [lid] => all [title] => Информация съгласно чл.290, ал.2 от закона за предучилищното и училищното образование [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/scan00011.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 46761 [date] => 0000-00-00 ) [17] => Array ( [id] => 4268 [lid] => bg [title] => БЮДЖЕТ 2020 г. [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/_2020_1.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 177042 [date] => 14.02.2020 ) [18] => Array ( [id] => 4269 [lid] => bg [title] => Приложения към Бюджет 2020 г. [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/BUDJET_2020.rar [type] => archiv [hidden] => 0 [size] => 579839 [date] => 14.02.2020 ) [19] => Array ( [id] => 3569 [lid] => bg [title] => Докладна записка относно: Актуализация – включване на нови обекти и придобиване на ДМА в капиталовия списък на Община Добричка за 2019година [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/_._2.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 51591 [date] => 18.04.2019 ) [20] => Array ( [id] => 3570 [lid] => bg [title] => П О К А Н А за публично обсъждане на предложение на Кмета на община Добричка – инж.Тошко Петков за включване на нови обекти и придобиване на дълготрайни материални активи, в капиталовия списък на Община Добричка за 2019г. [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/_._3.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 51950 [date] => 18.04.2019 ) [21] => Array ( [id] => 4320 [lid] => bg [title] => Заповед №181/27.02.2020 г. за утвърждаване на формула за разпределение на средства по училища [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/ZAPOVED1812702n.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 351592 [date] => 28.02.2020 ) [22] => Array ( [id] => 4319 [lid] => bg [title] => Справка за разпределение на средствата по формула и допълнителните стандарти и нормативи за 2020г. [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/SPAVKA_2_.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 150242 [date] => 28.02.2020 ) [23] => Array ( [id] => 3345 [lid] => bg [title] => БЮДЖЕТ 2019г. [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Biudget_2019.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 3199669 [date] => 15.02.2019 ) [24] => Array ( [id] => 3346 [lid] => bg [title] => БЮДЖЕТ 2019 г. [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Biudget_2019_2_.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 2944004 [date] => 15.02.2019 ) [25] => Array ( [id] => 3395 [lid] => bg [title] => Информация за разпределение на средствата по формула за 2019 г. по училища [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/INFO.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 276859 [date] => 26.02.2019 ) [26] => Array ( [id] => 3396 [lid] => bg [title] => Заповед №127 от 14.02.2019 г. за утвърждаване на формула [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/_-NOVA.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 108309 [date] => 26.02.2019 ) [27] => Array ( [id] => 3879 [lid] => bg [title] => Покана за публично обсъждане на актуализация на бюджета за 2019г.-промяна в разчета за финансиране на капиталови разходи за 2019г. на община Добричка [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Pokana_budjet_1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 241166 [date] => 25.07.2019 ) [28] => Array ( [id] => 3994 [lid] => bg [title] => Протокол от публично обсъждане на актуализация на бюджета за 2019 г. - промяна в разчета за финансиране на капиталови разходи за 2019 г. на община Добричка [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/protokol_new.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 437606 [date] => 30.08.2019 ) [29] => Array ( [id] => 4116 [lid] => bg [title] => Покана за публично обсъждане-актуализиране на бюджета за 2019г. [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/_12.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 593319 [date] => 15.11.2019 ) [30] => Array ( [id] => 5073 [lid] => bg [title] => Бюджетен календар [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/_18.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 2135296 [date] => 03.11.2020 ) [31] => Array ( [id] => 5286 [lid] => bg [title] => Бюджет на община Добричка за 2021 година [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Budjet_obshtina_Dobrichka_2021.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 644489 [date] => 09.03.2021 ) [32] => Array ( [id] => 5291 [lid] => bg [title] => Решение за приемане на Бюджет 2021 г. - Препис-извлечение [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Reshenie_za_priemane_na_Budjet_2021_-_Prepis-izvlechenie.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1508435 [date] => 17.03.2021 ) [33] => Array ( [id] => 5288 [lid] => bg [title] => Средства по формула за училища, Бюджет 2021 г. [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Sredstva_po_u4ili6ta_po_formula_za_Budjet_2021.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 440237 [date] => 10.03.2021 ) [34] => Array ( [id] => 5290 [lid] => bg [title] => Приложения към бюджет на община Добричка за 2021 година [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Prilojenia_Buijet_20211.rar [type] => archiv [hidden] => 0 [size] => 1437685 [date] => 17.03.2021 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  3° C
  ясно небе
 • Победа
  3° C
  ясно небе
 • Карапелит
  3° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  3° C
  ясно небе
 • Ведрина
  3° C
  ясно небе
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре