Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 981 [lid] => all [title] => ИНСТРУКЦИЯ за безопасна и здравословна работа на служителите [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Instr_bezopasna_rab.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 624044 [date] => ) [1] => Array ( [id] => 982 [lid] => all [title] => ИНСТРУКЦИЯ за минимално ниво на технически и организационни мерки за защита на лични данни в поддържаните регистри [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/instrukcia_po_zzld.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1962740 [date] => ) [2] => Array ( [id] => 979 [lid] => all [title] => ИНСТРУКЦИЯ относно използването на информацията публикувана в интернет пространството, в мрежовата система и използването на компютърното оборудване [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/ITinstruk11.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1344861 [date] => 0000-00-00 ) [3] => Array ( [id] => 983 [lid] => all [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки и подписване на договори в община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/vatropdog.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 3157665 [date] => 0000-00-00 ) [4] => Array ( [id] => 984 [lid] => all [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за дейността и организацията на управлението на човешките ресусрси в общинската администрация при община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/vtrpravchoveshki_resursi.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 2841200 [date] => 0000-00-00 ) [5] => Array ( [id] => 985 [lid] => all [title] => Вътрешни правила за заплатите в общинска администрация [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/vatr_prav_zaplati.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 3303110 [date] => ) [6] => Array ( [id] => 986 [lid] => all [title] => Колективен трудов договор [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/kolektiven_trudov_dog.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1843081 [date] => ) [7] => Array ( [id] => 987 [lid] => all [title] => Система за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/sistema_za_izmer_udovolet.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1431654 [date] => ) [8] => Array ( [id] => 988 [lid] => all [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за предоставяне на достъп до обществена Информация в изпълнение на закона за достъп до обществената информация в община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/dostap_do_obsht_info.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1366149 [date] => ) [9] => Array ( [id] => 989 [lid] => all [title] => Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив на община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Uchrejdenski_arhiv.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1399592 [date] => ) [10] => Array ( [id] => 990 [lid] => all [title] => Вътрешни правила за контрол на процесите по управление и разпореждане с общинско имущество в община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/uprawl_obshtinska_sobstvenost.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 2745224 [date] => ) [11] => Array ( [id] => 991 [lid] => all [title] => Харта на клиента [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Harta_na_klienta1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 574387 [date] => ) [12] => Array ( [id] => 992 [lid] => all [title] => Политика по качеството [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Politika_po_ka4estvoto1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 274316 [date] => ) [13] => Array ( [id] => 993 [lid] => all [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организация на административното обслужване в община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Vtr_pravila_za_organizaciq_na_admin_obslujvane1.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1608793 [date] => 0000-00-00 ) [14] => Array ( [id] => 994 [lid] => all [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за деловодната дейност и документооборота в община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Vtr.pravila_za_delovodnata_deinost_i_dokumentooborota1.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1883002 [date] => 0000-00-00 ) [15] => Array ( [id] => 1013 [lid] => all [title] => Устройствен правилник [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Ustroistwen_pravilnik.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1314570 [date] => 0000-00-00 ) [16] => Array ( [id] => 1094 [lid] => all [title] => ИНСТРУКЦИЯ за пропускателния режим в сградата на община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/instrukpropuskatelen.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 975489 [date] => ) [17] => Array ( [id] => 1137 [lid] => all [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки и подписване на договори в община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/aktual.vtr.pravila_zop.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 883991 [date] => 0000-00-00 ) [18] => Array ( [id] => 1193 [lid] => all [title] => Устройствен правилник [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/USTROISTVEN_PRAVILNIK_12.2015.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 336384 [date] => 0000-00-00 ) [19] => Array ( [id] => 1219 [lid] => all [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за деловодната дейност и документооборота в община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/delovodstvo.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 229888 [date] => 0000-00-00 ) [20] => Array ( [id] => 1220 [lid] => all [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организация на административното обслужване в община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/VPAO_KAO_posledno.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 253440 [date] => ) [21] => Array ( [id] => 1253 [lid] => all [title] => Устройствен правилник [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Ustroistven_pravilnik02.2016_.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 529728 [date] => ) [22] => Array ( [id] => 1341 [lid] => all [title] => Счетоводна политика [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Schet.Politika_2016.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 3777982 [date] => ) [23] => Array ( [id] => 1433 [lid] => all [title] => Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Добричка за сферата на дейност на Община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Spisyk_IA.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 27832 [date] => ) [24] => Array ( [id] => 1438 [lid] => all [title] => Списък на обществените съвети в община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Spisyk_obshtinski_syveti.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 15727 [date] => ) [25] => Array ( [id] => 1521 [lid] => all [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за деловодната дейност и документооборота в община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Vtr_prav_za_delovodna_deinost_i_dokumentooborota_11082016.PDF [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 685207 [date] => ) [26] => Array ( [id] => 1561 [lid] => all [title] => Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Vatreshni_pravila_za_upravlenie_na_cikala_na_obshtestveni_porachki_v_obshtina_Dobrichka.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1074589 [date] => 0000-00-00 ) [27] => Array ( [id] => 3245 [lid] => bg [title] => Устройствен правилник [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Untitled.FR10.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 749787 [date] => 15.01.2019 ) [28] => Array ( [id] => 1866 [lid] => all [title] => Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Vatreshni_pravila_za_upravlenie_na_cikala_na_obshtestveni_porachki_v_obshtina_Dobrichka1.PDF [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1074589 [date] => ) [29] => Array ( [id] => 1867 [lid] => all [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за дейността и организацията на управлението на човешките ресусрси в общинската администрация при община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/vtr_prav_za_dein_i_org_na_chov_resusrsi.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 377051 [date] => 0000-00-00 ) [30] => Array ( [id] => 1868 [lid] => all [title] => Вътрешни правила за контрол на процесите по управление и разпореждане с общинско имущество в община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Vtr_prav_za_kontrol_na_procesite_po_uprav_i_razporejdane_s_obsht_imushtestvo.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 287160 [date] => ) [31] => Array ( [id] => 1870 [lid] => all [title] => ИНСТРУКЦИЯ относно управление, контрол и използване на информацията, публикувана в интернет пространството, информацията в мрежовата система и използването на компютърното оборудване в община Добричка, град Добрич [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/instr._otn_inf_pub_internet_inf_mreja_komp_oborudvane.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 158566 [date] => ) [32] => Array ( [id] => 2040 [lid] => bg [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за дейността и организацията на управлението на човешките ресусрси в общинската администрация при община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Vtr_prav_chov_resusrsi_korek.PDF [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 565901 [date] => ) [33] => Array ( [id] => 2335 [lid] => bg [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ДОБРИЧКА [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Vytreshni_pravila_obshtestveni_porychki_dobrichka.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 205824 [date] => 0000-00-00 ) [34] => Array ( [id] => 2372 [lid] => bg [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ДОБРИЧКА [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/SCAN_000026-2018.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1612551 [date] => ) [35] => Array ( [id] => 5226 [lid] => bg [title] => Устройствен правилник [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Ustroistven_pravilnik_2020.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 6191733 [date] => 09.02.2021 ) [36] => Array ( [id] => 3192 [lid] => bg [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/jpg2pdf_4_1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 15710704 [date] => ) [37] => Array ( [id] => 3807 [lid] => bg [title] => Вътрешни правила при осъществяване на дейностите по получаване и изпращане на съобщения, документи и вътрешни административни услуги чрез ССЕВ на ДАЕУ [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/VP.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 75400 [date] => 04.07.2019 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  9° C
  предимно облачно
 • Победа
  9° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  9° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  9° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  9° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре