РЕГИСТЪР на подадените декларации от общински съветници и кметове по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - мандат 2015-2019

 

Анифе Исмаил Карани - общински съветник

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Ваня Красимирова Василева - общински съветник

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Виолета Георгиева Драгнева - общински съветник

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Генади Георгиев Ганчев- общински съветник

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Даниела Атанасова Йорданова - общински съветник

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Джевдет Мустафа Мехмед - общински съветник

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Димитър Василев Чернев - общински съветник

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Димитър Стоилов Димитров - общински съветник

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Добромир Георгиев Дечев - общински съветник

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Донко Георгиев Марев - общински съветник

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Ердинч Илияз Хаджиев - общински съветник

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Живко Николов Желязков - общински съветник

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

 Йордан Илиев Йорданов - общински съветник

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Кадир Таир Басри - общински съветник

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Милена Златева Димитрова - общински съветник

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Надежда Тодорова Василева - общински съветник

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Павел Колев Костадинов - общински съветник

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

 Петко Иванов Игнатов - общински съветник

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Пламен  Димов Тодоров - общински съветник

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Пламен Иванов Станчев - общински съветник

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Пламен Недев Петров - общински съветник

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Светослав Иванов Димитров - общински съветник

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

 Ярослава Желязкова Василева - общински съветник

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Тошко Димов Петков - кмет община Добричка

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Декларация по чл.12, т.3

Декларация по чл.12, т.3

 

Ридван Адем Исмаил - кмет с.Алцек

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Мариана Михайлова Димитрова - кмет с.Батово

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Осман  Ибрям  Осман - кмет с. Бенковски

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

 

Веселин Иванов Мутафов - кмет с.Богдан


 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Мюзефер  Алис Асан - кмет с.Божурово

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Димитър Николов Димитров - кмет с.Бранище

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Георги  Стоянов  Георгиев - кмет с.Ведрина

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Живко Маринов Стоянов - кмет с.Владимирово

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Атти Рашид  Мустафа - кмет с.Воднянци

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Наталия Ганчева Чернева-Петкова - кмет с.Долина

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Паун Енев Станчев - кмет с.Дончево

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Калинка Йорданова Василева - кмет с.Драганово

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Ремзи Февзи  Кемилиев - кмет с.Енево

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Йордан Божанов Господинов - кмет с.Житница

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Семра Хасан Шевкет - кмет с.Камен

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Иван Илиев Стоянов - кмет с.Карапелит

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Румянка Стоянова Колева - кмет с.Козлодуйци

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Цветанка Георгиева Йорданова - кмет с.Котленци

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Иван Желязков Иванов - кмет с.Ловчанци

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Гюлер Анисова Юнусова - кмет с.Ломница

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Ивелин Енчев Ковачев - кмет с.Лясково

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Румяна Иванова Илиева-Пенева - кмет с.Методиево

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Иван Николов  Вълевев - кмет с.Овчарово

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Атанас Керанов Атанасов - кмет с.Одринци

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Митко Стоянов Желязков - кмет с.Одърци

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Георги Желев Атанасов - кмет с.Опанец

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Живко  Христов  Желев - кмет с.Паскалево

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

 

Атанас Димитров Пенев - кмет с.Плачидол

 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Галин  Първанов  Иванов - кмет с.Победа

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Йордан Марков Стоев - кмет с.Полк.Минково

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Георги Янакиев Георгие - кмет с.Полк.Свещарово

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Севнур Хайредин  Ибрям - кмет с.Подслон

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Марин Савов Ангелов - кмет с.Пчелино

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Иванка Георгиева Костова - кмет с.Росеново

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Дамян Йорданов Михайлов - кмет с.Самуилово

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Василка Димова Кръстева - кмет с.Свобода

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Жеко Киров Жеков - кмет с.Славеево

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Рубиян Назиф Исмаил - кмет с.Сливенци

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Петранка  Антонова  Георгиева - кмет с.Смолница

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Николай Христов Станчев - кмет с.Стефан Караджа

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Марин  Георгиев Хаджийски - кмет с.Стефаново

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Васил Тодоров Божилов - кмет с.Стожер

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Иванка Костадинова Христова - кмет с. Тянево

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Берол  Ахмед Али - кмет с.Ф.Дянково

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Иванка Александрова Георгиева - кмет с.Хитово

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Маргарита  Добрева Стоянова - кмет с.Царевец

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Иван  Марев  Георгиев - кмет с.Черна

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата