В Община Добричка започна изпълнението на проектните дейности по процедура „Детска академия за толерантност в община Добричка” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” . На 9 август 2016 г.в Министерството на образованието и науката в  гр.София   тържествено в присъствието на инж. Тошко Петков бе връчен Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М20Р001-3.001-0045. Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Проекта възлиза на  471 708,00лв.

 Целта на проекта е да бъдат създадени условия за подпомагане на децата от етническите малцинства и от маргинализирани обществени групи, от семейства, търсещи или получили международна закрила и изграждането им като пълноценни граждани и за  успешната им професионална, социална и личностна реализация.

Мерките по проекта включват подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание, както и допълнителни занимания с  деца, за които българският език не е майчин, за овладяване на официалния език преди постъпване в първи клас.

Срокът за изпълнение на проекта е 27 месеца, но не по- късно от 31.12.2018г.

Общината ще изпълнява проекта съвместно с партньори, които са всички 32 детски градини на територията на Община Добричка.

До няколко дни ще се сформира екип за управление на проекта и ще се премине към процедура за подбор на специалистите работещи по подготовката му.

ПОКАНА за пресконференция

СЪОБЩЕНИЕ   относно стартиране на подбор на персонал на длъжност  „Психолог“  по Проект „Детска академия за толерантност в община Добричка” 

ПОКАНА за пресконференция

       

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 - относно проведено интервю с допуснатите кандидати за определяне на нивото на общите компетентностти и основните познания необходими за заемане на длъжността психолог за дейност 3 "Осигуряване на психологическа подкрепа за деца от етническите малцинства и техните родители по проекта" и преценка на професионалните делови качества на кандидатите

 

ПРОТОКОЛ №1 - относно разглеждане и проверка на подадените документи за съотвествие с обявените изисквания за длъжността психолог за дейност 3 "Осигуряване на психологическа подкрепа за деца от етническите малцинства и техните родители по проекта"

СЪОБЩЕНИЕ относно стартиране на подбор на персонал на длъжност  „Психолог“ по Проект „Детска академия за толерантност в община Добричка”  

предишна
 • Стожер
  20° C
  разкъсана облачност
 • Победа
  20° C
  разкъсана облачност
 • Карапелит
  20° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  20° C
  разкъсана облачност
 • Ведрина
  20° C
  разкъсана облачност
следваща
#
#
Нагоре