Избори за Народно събрание 2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  относно осигурено дежурство на служители от общинската администрация във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 26.03.2017г.

РЕШЕНИЕ на РИК №54 - НС Добрич, 23.02.2017 г.ОТНОСНО: Назначаване на СИК и утвърждаване на списък с резервни членове на територията на община Добричка за Осми избирателен район - Добрич за избори за народни представители на 26.03.2017г.

РЕШЕНИЕ №4356 - НС София, 24.02.2017 г. -ОТНОСНО: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

РЕШЕНИЕ №4140 - НС София, 27.01.2017 г. ОТНОСНО: Хронограма за изборите за Народно събрание 26.03.2017 г., приета с Решение 4125-НС от 26.01.2017 г., поправена с Решение № 4140-НС от 27.01.2017 г.

РЕШЕНИЕ №4134 - НС София, 26.01.2017 г. - ОТНОСНО: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

РЕШЕНИЕ №4131 - НС София, 26.01.2017 г.  ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата