График за извършване на проверка и преглед по изправността на земеделска и горска техника, машините за прибиране на пролетниците, подготовката на площите и извършване на есенната сеитба за Община ДобричкаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата