Отчет за изпълнение на програмата за управление на община Добричка, град Добрич за срока на мандата 2015 - 2019г.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата