Уведомления за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, съгласно Наредба №13 от 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне


Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата