С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно преценяване необходимостта от извършване на ОВОС

08.10.2013  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на Община Добричка

 

 

         На основание чл.6, ал. 9 от Наредба да условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС/ от 15.08.2013 г. е открит обществен достъп до допълнителна информацията по приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение -„Изграждане на риборазвъдно стопанство-осъществяване на стопански и любителски риболов", в имот № 000030 и част от имот № 025025 в землището на с. Полковник Минково, община Добричка. Обекта (язовира) е общинска публична собственост и е предоставен на концесия от Община Добричка чрез договор от 13.02.2013 г. на „И+П 68"ЕООД представлявано от Илия Атанасов Атанасов.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 08.10.2013 г. до 22.10.2013 г. в:

            1.Сградата на Община Добричка, град Добрич , ул."Независимост" №20, етаж 2, стая 233, от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа;

             

            За контакти, подаване на забележки, разяснение и възражения:

- Васко Георгиев -главен Експерт „Екология и опазване на околната среда" в община Добричка, тел.: 058/600 889, вътр. 233                        

 

предишна
 • Стожер
  15° C
  ясно небе
 • Победа
  15° C
  ясно небе
 • Карапелит
  14° C
  ясно небе
 • Овчарово
  15° C
  ясно небе
 • Ведрина
  15° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре