ОБЯВА за провеждане на общо събрание за определяне местоположението и площите на мерите и пасищата - публична общинска собственост

09.10.2013

О  Б  Я  В  А

 

            Изменям своя Заповед № 933 от 24.09.2013 г. , като за селата Смолница, Козлодуйци и Полк. Иваново, общите събрания да се свикат на 25.10.2013.

            Целта на общото събрание е да се определят местоположението и площите на мерите и пасищата - публична общинска собственост, които ще се предоставят на земеделските стопани или техните сдружения регистрирани като юридически лица, за общо и за индивидуално ползване.

            Общите събрания, ще се проведат в сградите на съответните кметства /кметски наместничества/.

предишна
 • Стожер
  16° C
  ясно небе
 • Победа
  16° C
  ясно небе
 • Карапелит
  14° C
  ясно небе
 • Овчарово
  16° C
  ясно небе
 • Ведрина
  16° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре