СЪОБЩЕНИЕ относно попадането на област Добрич в ограничителната зона около констатираните огнища на болестта син език

22.08.2014

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

         Във връзка с попадането на област Добрич в ограничителната зона около констатираните огнища на болестта син език по ЕПЖ и ДПЖ е необходимо да се вземат своевременно мерки за предотвратяване на проникването и разпространението на болестта по населените места в община Добричка.

         В случай на съмнение за болестта син език е осигурен дежурен телефон в общината за постоянна връзка на населението централа - 058/600 889; дежурен в ОбСС – 058/601 415, и телефон на ОДБХ град Добрич – д-р Радостин Петков – 0886 919360; 058/603 421;Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата