СЪОБЩЕНИЕ относно стартиране на проект ‘‘Равен шанс за всички деца в Община Добричка "

25.08.2014

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка със стартиране на Проект ‘‘Равен шанс за всички деца в Община Добричка в срок до17.00ч. на 08.09.2014г., Община Добричка кани заинтересованите кандидати за участие в избор на специалисти –социален работник и медиатор за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове“ в „Общностен център“ с.Стефаново.

За повече информация в сайта на Община Добричка

ПОКАНА И ДОКУМЕНТАЦИЯ за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове” (позиции специалист-социален работник и медиатор)Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата