СЪОБЩЕНИЕ от отдел "Местни данъци и такси" при Община Добричка

15.10.2014

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми данъкоплатци,

     Община Добричка, отдел” Местни данъци и такси” Ви уведомява, че :

 

  1. На 30 октомври 2014г. изтича срокът за плащане на втора /последна/ вноска за:
    · данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ за 2014 г.;
  • такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2014 г.;
  • данък върху превозните средства /ДПС/ за 2014 г.
  1. На 30 октомври 2014г. изтича срокът, в който се плаща четвърта /последна/ вноска за патентен данък за 2014г.

 

Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

  • касово – на касата на отдел „Местни данъци и такси” към Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, ст.107.
  • пос терминал – на касата на отдел „Местни данъци и такси” към Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, ст.107.
  • в касите на Easy Pay в цялата страна.
  • безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка:

IBAN сметка - BG 22 SOMB91308410020144

Банков код - SOMBBGSF

„ОБЩИНСКА БАНКА” АД – клон Добрич

Код за вид плащане:

44 14 00 – Патентен данък

44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти и лихви

44 23 00 - Данък върху превозните средства и лихви

44 24 00 - Такса за битови отпадъци и лихви

 

Справки могат да се правят на място в отдел МДТ към Община Добричка и на телефон: 600 889/вътр.107 и вътр.217 и на интернет страницата на общината с адрес: www.dobrichka.bg.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата