ОБЯВА - Община Добричка търси да назначи Старши специалист „Строителен техник и незаконно строителство”

03.10.2016

I.                   Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

 • Кратко описание на длъжността: Изработва дългосрочни и годишни програми по строителство и благоустрояване на селата. Подготвя документи по провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки в строителството по закона за обществени поръчки. Изработва количествени и стойностни сметки за обекти. Контролира и приема строителни и монтажни работи. Осъществява контрол на извършваното строителството при спазване изискванията на ЗУТ и ЗАНН.
 • Изисквана минимална степен за завършено образование: средно
 • Професионална област: строителство и архитектура /всични специалности/.
 • Професионален опит:  не се изисква
 • Допълнителна квалификаци:

-          Компютърни умения - MS office (Excel и Word – много добро ниво); Internet;:

-          Способност да разчита устройствени планове и инвестиционни проекти.

 • Допълнителни умения, носещи предимство на кандидата:

-          професионален опит;

-          опит в изготвянето на документация на процедури по Закона за обществени поръчки;

-          опит в сферата на изграждането и контрол при изпълнението на строежи.

 

II.                Начин на провеждане на подбор на кандидатите

·         Подбор по документи

·         Интервю

(всяко едно от изброените или и двете)

 

III.             Документи за кандидатстване

·         Заявление по образец

·         Автобиография – CV формат;

·         Копие от документ за придобита образователна степен;

·         По лична преценка се прилагат и копия от документи в подкрепа на изложеното в автобиографията – доказващи професионален стаж, допълнителна квалификация и др.

 

Документите за кандидатстване се подават в стая 105 на общинската администрация, гр.Добрич, ул. „Независимост“ № 20 в срок до 14 октомври 2016год.

предишна
 • Стожер
  22° C
  ясно небе
 • Победа
  22° C
  ясно небе
 • Карапелит
  20° C
  ясно небе
 • Овчарово
  22° C
  ясно небе
 • Ведрина
  22° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре