СЪОБЩЕНИЕ за обявяване на резултатите от проведената процедура - подбор на специалисти за предоставяне на следните услуги по проект BG05М9ОР001-2.004-0021 „Равен шанс за всички деца в община Добричка ”

21.10.2016

 

                                   С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

 

           Община Добричкав качеството си на бенефициентпо проект BG05М9ОР001-2.004-0021„Равен шанс за всички деца в община Добричка  ”, обявява резултатите от проведената процедура -  подбор на специалисти за предоставяне на   следните услуги :

I.За услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа”  по Проект BG05М9ОР001-2.004-0021„Равен шанс за всички деца в община Добричка  ”:

·         За „Педиатър” -                д-р Желка Русева Керанова

·         За  „Мед.сестра” -             Илиана Григорова Кашева

·         За „Соц.работник” -          Дарина Желязкова Иванова

·         За „Соц.работник“ -          Веселина Иванова Духнева

·         За „Психолог” –                Елена Иванова Начева

·         За „Медиатор” -                Гюлюмсер Исуф Ахмедова

·         За  „Медиатор“-                Петранка Славова  Стоева

 

          II.За услугата„Ранна интервенция на уврежданията и Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”  по Проект BG05М9ОР001-2.004-0021„Равен шанс за всички деца в община Добричка:

 

·         За „Соц.работник –        Маргарита Петрова Атанасова

·         За „Рехабилитатор” –    Петя Ангелова Калчева

·         За „Логопед” –               Маринка Илиева Костова

·         За „Психолог” –             Елена Иванова Начева

·         За „Медиатор” –            Станислав Недялков  Станев

 

     III.За услугата„Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”  по Проект BG05М9ОР001-2.004-0021„Равен шанс за всички деца в община Добричка :

 

·         За „Педиатър” –    д-р Желка Русева Керанова

·         За „Мед.сестра” –       Живка Петрова Димова

·         За „Медиатор” –        Дияна Иванова Банчева

 

 

Ръководител на проект:

П.Кирчева 

предишна
 • Стожер
  20° C
  предимно облачно
 • Победа
  20° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  20° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  20° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  20° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре