СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ПО ПРОЕКТ BG05М9ОР001-2.004-0021 „Равен шанс за всички деца в община Добричка ”

25.10.2016

             

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

 

           Община Добричкав качеството си на бенефициентпо проект BG05М9ОР001-2.004-0021„Равен шанс за всички деца в община Добричка  уведомява всички заинтерисовани лица , че се удължава срока до17.00ч.на  28.10.2016 г. за подаване на заявления за посочената услуга и за съответните позиции .

 

„Ранна интервенция на уврежданията и Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”  - 1 бр.педиатър – 80 часа месечно , 1бр.рехабилитатор – 80 ч.месечно , 1бр.специален педагог – 160 ч.месечно

 

 

     

За контакти : телефон 058/600889  П.Кирчева – Ръководител на проект

За повече информация  на Интернет страницата на Община Добричка :www.dobrichka.bg

 

Ръководител на проект:

П.Кирчева 

предишна
 • Стожер
  20° C
  облачно
 • Победа
  20° C
  облачно
 • Карапелит
  20° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  20° C
  облачно
 • Ведрина
  20° C
  облачно
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре