ПРАЗНИЧЕН КАЛЕЙДОСКОП ОТ ПРАЗНИЦИ В ОБЩИНА ДОБРИЧКА

07.04.2017

        Пролет,мир,светлина,надежда за всички –под този надслов ще минат пролетните и великденски празници в общината. На 8 април читалищата съвместно с ученици от училищата ще възпроизведат  обичая  „Лазаруване“. Малките лазарки от детските градини в селата: Одърци, Стефаново, Бранище ще лазаруват и ще покажат наученото в театралните и танцови ателиета по проект „Детска академия за толерантност“,  финансиран по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“ .

        На самия Лазаровден рано сутринта, пременени в нови и красиви носии, закичени с венци и свежи китки по главите, лазарките тръгват на групи по махалите да обикалят селските домове. През цялото време пеят празнични обредни песни, като изпълняват и своя ритуален танц, наричан  "буенек". Стопанката кара лазарките да подскачат високо и да потропват с крака, за да растат високо посевите и да се плодят домашните животни. После ги дарява с яйца, които момичетата и децата събират в кошнички.

В седмицата преди Великден в училищата, в детските ателиета по приложни изкуства, в работилниците за родители  по „проект „Детска академия за толерантност“,  финансиран по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще се боядисват яйца и ще бъдат подредени пъстри великденски изложби от яйца и козунаци,обредни хлябове, детски рисунки в училищата, детските градини и читалищата. Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата