Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

10.04.2017

Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата