ОБЯВЛЕНИЕ относно обществено обсъждане на Общ устройствен план на Община Добричка – предварителен проект

04.05.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Добричка

 

         На основание чл.127 ал.1 от Закона за устройство на територията УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Общ устройствен план на Община Добричка – предварителен проект.

         Срещата ще се проведе на 23.05.2017г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Добричка.

Писмени мнения и становища могат да се подават в Центъра за услуги и информация на Община Добричка, адрес: гр.Добрич, ул. “Независимост” №20.

         Проектът за Общ устройствен план – предварителен проект на Община Добричка е изложен за разглеждане от интересуващите се  от  8.00  часа  до  17.00 часа  в заседателната зала на Община Добричка и е публикуван в сайта на Община Добричка.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя арх. Валентин Калчев, стая №229 в сградата на общината, тел. 058/600-619.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата