ПОКАНА относно публично обсъждане на Годишния отчет на бюджета на община Добричка за 2016 г.

06.06.2017

П О К А Н А

 

Председателят на Общински съвет на община Добричка Донко Марев

 

на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.50, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на община Добричка, кани кметовете на кметства, кметските наместници, общинските съветници, служители, директорите на ДГ и ОУ, граждани, представители на бизнес-средите и лица,извършващи стопанска дейност на територията на общината на:

                  Публично обсъждане на Годишния отчет на бюджета на община Добричка за 2016 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на  13.06.2017 г. в зала 108 на общината, както следва:

-          с кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на бюджетни звена, граждански сдружения и други юридически лица, които имат регистрация и осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината, медии, общински съветници и служители от 10.30 часа;

-          с директори на детски градини и училища от 14.30 часа;

 

Председател на Общински съвет на община Добричка

 

С материалите за публичното обсъждане може да се запознаете ТУК.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата