Съобщение от отдел Местни данъци и такси при община Добричка

14.06.2017

Съобщение от отдел Местни данъци и такси

Уважаеми данъкоплатци,

Уведомяваме Ви, че :

·         На 30 юни 2017г. изтича срокът, в който се плаща първа вноска за: данък върху недвижимите имоти /ДНИ/, данък върху превозните средства /ДПС/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2017г.

Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

· касово – на касата на отдел „Местни данъци и такси” към Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, стая 107.

· пос терминал – на касата на отдел „Местни данъци и такси” към Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, стая 107.

· в касите на Easy Pay в цялата страна и чрез онлайн системата на ePay.

·безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка:

IBAN сметка - BG 22 SOMB91308410020144

Банков код - SOMBBGSF

„ОБЩИНСКА БАНКА” АД – клон Добрич

Код за вид плащане:

44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти и лихви

44 23 00 - Данък върху превозните средства и лихви

44 24 00 - Такса за битови отпадъци и лихви

 

            Справки могат да се правят на място в отдел „МДТ” към Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, стая 107, телефон: 058/600889, вътрешни 107 и 217 и на интернет страницата на общината с адрес: www.dobrichka.bg.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата