Информация във връзка с последна възможност за участие за финансиране на бизнес проекти по програма „Хоризонт2020”.

30.06.2017

Уважаеми дами и господа,

Искаме да Ви информираме за последната възможност за участие за финансиране на бизнес проекти по програма „Хоризонт2020”.

"Хоризонт2020"(и конкретно в частта си „Инструмент за МСП”) е доказано ефективна и атрактивна схема на ЕС за финансиране на проекти за бизнес иновации и алтернативни иновативни решения на важни икономически и социални проблеми с голям икономически потенциал за успешна пазарна реализация на европейския и международен пазар.

Всяка една фирма, която попада в категория МСП(микро, малко или средно предприятие) все още може да кандидатства самостоятелно директно към ЕК за финансиране във финалния прием на програмата. Няма ограничения по отношение сферата на дейност.

Първоначално се подава проект, който по същество е кратък бизнес план, като целта е оценка на икономическия и пазарен потенциал на идеята, която се лансира. Безвъзмездното финансиране започва от 50 000 евро първоначално и може да достигне до 2 500 000 евро

Програмата съчетава в себе си, както мисията за разрешаване на ключови проблеми на ЕС в социален аспект, така и цели положителни бизнес резултати за икономиката на ЕС. Програмата е фокусирана към бизнес организациите, т.е. става дума за бизнес иновация, а не за иновация в научния смисъл на думата, което по никакъв начин не изключва научните иновации, дори напротив- те са високо ценени и имат своето място в темите на програмата, но отново от ключово значение за тях ще е как е поставена бизнес концепцията за развитието на иновацията.

В момента тече последният прием на проектни предложение по Х2020 и след това програмата ще бъде окончателно затворена. Към момента не се предвижда удължаване на сроковете, а екипът ни Ви насърчава да не чакате последния момент за кандидатстване с цел да се избегнат непредвидени преждевременни канселирания или технически проблеми със системата.Крайният срок за подаване на проекти е 08.11.2017 г.

Към настоящето писмо прилагаме подробно резюме на програмата, което е достъпно и на нашия сайт. В него ще откриете пълна информация за допустимостта на кандидатите и други важни аспекти на схемата. Можете да свалите резюмето и в .pdf файл.

Бъдете активни и финансирайте идеите си!

Ще се радваме да се срещнем лично и да коментираме възможностите, които проектните инициативи позволяват.

Очакваме да се свържете с нас.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата