Заповед на основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ Добрич за откриване на процедура за сключване на споразумения за стопанската 2017/2018 и назначаване на комисия за всяко землище на територията на област Добрич

08.08.2017


Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата