12 октомври Ден на българската община

11.10.2017

                                                

12 октомври Ден на българската община

 

             На тази дата, но през 1882 г. в Държавен вестник е публикуван първият „Закон за общините и градското управление”, който регламентира устройството и дейността на местните органи на държавната власт в Княжество България.В него за първи път се регламентира дейността на общинските съвети, на кметовете и техните помощници.

         Българската община играе важна роля през различните исторически периоди от развитието на държавата. Идеята за установяване и разгръщане на местното самоуправление е заложена още в първата демократична Конституция на самостоятелната българска държава – Търновската, приета на 16 април 1879 г.  Глава 1, чл. 3 – “Територията административно се дели на окръжия, околии и общини.”През 1991 г. в новата Конституция в чл. 1, ал. 2 е записано, че “Република България е единна държава с местно самоуправление”, а чл. 136 определя общината, като “основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление”.

         През 1998 г., водени от желанието да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България, делегатите на Общото събрание на Националното сдружение на общините вземат решение отбелязването на Деня на българската община да бъде на 12 октомври.

       Празникът е повод да изразя своето уважение и благодарност за подкрепата и помощта в местното самоуправление оказано от  всички кметове икметски наместници, общински съветници, които са работили в полза за развитието на община Добричка. Изказвам специална благодарност и към служителите в Общинска администрация за професионализма и всеотдайността в работата. На всички Вас желая здраве, лично щастие и енергия за нови професионални успехи, както и воля за по - активно   гражданско  участие в процесите на управление на местно  ниво.

 

Честит празник на българската община!

 

Инж. Тошко Петков

Кмет на община Добричка

предишна
 • Стожер
  25° C
  ясно небе
 • Победа
  25° C
  ясно небе
 • Карапелит
  25° C
  ясно небе
 • Овчарово
  25° C
  ясно небе
 • Ведрина
  25° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре