Показно занятие по гражданска защита

25.10.2017

Днес 25.10.2017 г. в ОУ "Васил Левски" с. Хитово, община Добричка се проведе комплексно показно занятие по гражданска защита, което е част от дейностите заложени в годишния план на училището. Занятието започна в 12.00 ч. с обявяване на земетресение и възникнал от това пожар, като всички ученици, учители и служители организирано напуснаха сградата по указания евакуационен план. Последва проверка на класовете и демонстрация на  първа помощ на изведените пострадали ученици. Включиха се и служители на РСПБЗН - гр. Добрич, които пристигнаха с пожарен автомобил и дадоха методически насоки  за гасене на пожар. На занятието присъстваха: Любомир Тодоров – началник на отдел „ОМДК“ в РУО – Добрич, Кина Николова от РДПБЗН – Добрич, инж. Тошко Петков – кмет на Община Добричка, Илдъз Юнус – зам.-кмет ХДЕППИП в Община Добричка, кметове на населени места и   всички директори на училища и детски градини от Община Добричка. 

 

 

 Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата